Obyvatelé Podprůhonu už mají dost toho, že žijí jako by prý ani nebyly součástí Kladna. Mnozí z nich mají pocit, že se k nim město chová macešsky. Nejpalčivějšími zdejšími problémy jsou zoufalý stav komunikací a chybějící plynofikace.

Je až neuvěřitelné, že v roce 2010 například rodina paní Stanislavy Molnárové v Kladně ještě stále topí uhlím. „Je zarážející, že když už i v menších obcích, jakými jsou Libušín nebo Svinařov, mají všude plyn, my v části tak velkého města, musíme stále topit uhlím. Teď tu sice opravili jednu terasu za několik milionů korun, aby se domy na ní nezhroutily, ale jinak se tu za těch třicet let, co zde žiji, neděje vůbec nic. Pouze tu jednou ročně vždy před Kladenskými dvorky trochu uklidí,“ uvedla Stanislava Molnárová.

Obyvatelka Podprůhonu také sdělila, že občas zaslechne stížnosti lidí z nedalekých obytných domů nad čtvrtí, že prý dole zase kouří komíny a podobně. „Samozřejmě to chápu, protože ne všichni topíme černým uhlím nebo koksem. Na to málokdo má. Když někdo používá hnědé, hodně to kouří a smrdí. To je ale na obtíž i nám samotným,“ řekla žena.

Molnárová uvedla, že jejich domácnost sice topí černým uhlím, ale i to je pro ně náročné. „S plynem je to jednoduché, zapnete knoflík a máte teplo. Sice by nás finančně možná vyšel stejně jako nákup uhlí, ale je to mnohem pohodlnější a čistší. Teď je potřeba do kamen pravidelně přikládat, a to je hrozně omezující a špinavá práce. Všichni jsme poměrně zaměstnaní, a tak můžeme být jen vděčni, že nám topí moje osmdesátiletá tchyně,“ sdělila.

Plynovod přitom částí Podprůhonu podle jejích slov vede, ale možnost napojit se na něj, zatím část, na níž stojí dům její rodiny, nedostala. Leda za tučnou úplatu soukromé firmě, která ho tudy vedla, ale v tom případě by musela uhradit i kus přípojky vedoucí ještě po městském pozemku, což jiní nemuseli.

Molnárová také připomněla, že dalším velkým problémem, který místní lidi trápí, je otřesný stav komunikací. Její slova potvrdil i předseda občanského sdružení Spolek Podprůhon Petr Lukáš. „Je to katastrofální. Například spousta místních schodišť je ve velmi špatném stavu, a to, že je sem občas někdo přijde opravit, má do solidní řemeslné práce daleko. Město ale nyní na všechno odpovídá, že čeká na dotace na kompletní rekonstrukci. Nám tak nezbývá, než věřit, že to dobře dopadne,“ uvedl Lukáš.

Ten ještě připomněl, že kromě chybějící plynofikace nejsou některé domy připojeny na kanalizaci. „Problémů je tu hodně, ale přece jen bych ještě jeden zmínil. Nás jako spolek velmi trápí necitlivé umisťování dálničních svodidel na opěrné zdi. Proto doufáme, že když jsme byly poradní skupinou při projednávání rekonstrukce Podprůhonu, bude náš hlas a připomínky vyslyšeny,“ dodal předseda.

V návaznosti na zmíněné dotace uvedl mluvčí kladenského magistrátu Vilém Frček, že město plánuje vyřešit oba tyto problémy. Jak s topením, tak i se stavem komunikací. „V současnosti je v běhu výběrové řízení na dodavatele plynofikace. Ten by měl vystavět celkem 750 metrů plynového potrubí. Tím, že se dokončí, by měly být zajištěny dodávky plynu kompletně pro celý Podprůhon. Reálně je možné, že stavět by se mohlo začít v létě,“ uvedl Frček s tím, že plynofikace bude hrazena z městského rozpočtu.

A právě na ni by měla navazovat rekonstrukce komunikací. „Návrh na výběrové řízení teď půjde do rady města. Na opravu silnic, chodníků, veřejného osvětlení a například také opěrných zdí, jsme podali žádost o dotace z Evropské unie. Celkové náklady mají činit 140 milionů korun,“ dodal mluvčí.