Ještě do 1. prosince mohou obyvatelé Kladna využít možnosti odevzdat staré pneumatiky do přistavovaných městských van na velkoobjemový odpad. Po uvedeném datu ani to nebude možné. Kdo by pak chtěl pneu vyhodit do uvedených van, bude v případě přistižení pokutován strážníky.

Poslední možností, jak se legálně nepotřebných pneumatik zbavit, je odevzdat je u výrobců nebo prodejců, u nichž byly zakoupeny. Ti jsou totiž na základě zákona o odpadech, (podle něhož jsou pneumatiky odpadem podléhajícím zpětnému odběru), povinni pneu bezplatně převzít. Na základě zákona nemají ani nárok požadovat za to poplatek za odvoz k likvidaci.