Tu nechal vybudovat  v letech 1903–1904 hrabě Jindřich Clam-Martinic pro potřeby smečenského panství, zejména cukrovaru ve Studeněvsi. Její délka byla zhruba 15 km, rozchod byl pak 700 mm. Trať byla provozována do roku 1932.

Zájemci se sešli v sobotu ráno na nádraží ČD ve Slaném, kde navštívili areál muzea Výtopna Slaný, aby si zde prohlédli exponáty zabezpečovací techniky a vystavené lokomotivy. Následovala cesta po bývalém tělese úzkorozchodné dráhy při silnici do Studeněvsi s prohlídkou odbočky do Krkavčího mlýna. Ve Studeněvsi si pak účastníci akce prohlédli bývalou výtopnu, sloužící potřebám železnice, dnes přestavěnou na rodinný dům. K vidění pak byla i původní nádražní budova, na které je ještě zachován nápis Studňoves.

Cesta pak pokračovala po náspu drážky k prvnímu zachovalému mostu přes Červený potok a dále krásným zářezem směrem na Přelíc. Právě před Přelící byl k vidění další krásně zachovalý most přes Drnecký potok. Tady si dali účastníci pochodu svačinu a po načerpání sil pokračovali za mírného deště dále po zachovalém náspu směrem na Ledce. Zde na ně čekala asi nejkrásnější partie pozůstatků po trati, a to vysoký násep s mostem přes Šternberský potok. Cesta dále pokračovala po zachovalém náspu okolo bývalé pískovny až téměř k Ledcům, kde na výletníky čekal další most, tentokrát přes Muclavský potok. Následovalo stoupání ke Smečnu po zachovalém náspu, k vidění byla odbočka do smečenského zámku a pivovaru a vysoký zářez trati směrem ke kačické silnici. Výletníci si pak ještě prohlédli administrativní budovu úzkorozchodky ve Smečně, aby celou akci zakončili účastí na vepřových hodech ve smečenské restauraci U Pilařů.

Akce byla všemi účastníky hodnocena velice kladně a již nyní se těší na další. Tou pak bude pochod po zrušené trati Zvoleněves – Knovíz – Vinařice – Kladno, který uspořádá slánské železniční muzeum na podzim tohoto roku.

AUTOR: Pavel Nepil