Jaký osud čeká původní historickou nádražní budovu, zatím nebylo rozhodnuto. Varianta přestavby se však jeví jako velmi nákladná a neefektivní. „V průběhu stavby byly odkryty hluboké základy budovy. Nyní prověřujeme, zda materiál unese zvýšené zatížení nových konstrukcí budovy,“ vysvětlila už před časem mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová s tím, že kroky týkající se stavby jsou konzultovány i s městem.

Správa železnic zvažuje, že místo původně plánované rekonstrukce stávající výpravní budovu v rámci modernizace celé stanice zbourá a nahradí ji novou stavbou.

Modernizace na železnici v Kladně pokračuje.

Část podchodu, který už byl vybudován, nemůže být podle ředitele stavby Tomáše Pechra prozatím pro veřejnost zprovozněn, jelikož dokončení proběhne v další etapě. „Do 31. července budou cestující využívat provizorní přechod na nové nástupiště, ke kterému se dostanou prostorem, kde jsou umístěny provizorní kasy dopravců a sociální zařízení,“ uzavřel Pechr.

A srovnáno se zemí bylo v listopadu uplynulého roku i původní stavědlo ve Wolkerově ulici u přejezdu směrem na Kožovku. V lokalitě místo toho nově přibude podjezd. „Tento rok budou probíhat práce i na traťovém úseku, kde v současné době hlavně pracujeme na mostních objektech, přeložkách inženýrských sítí a například nové komunikaci budoucího podjezdu v Bezručově ulici,“ uvedl ředitel stavby Tomáš Pechr, Společnost Kladno (EUROVIA CZ, Strabag Rail, Elektrizace železnic Praha).

V jarních měsících začnou podle Pechra práce na železničním spodku, budoucích nástupištích v zastávce Kladno – město a železniční stanici Kladno – Ostrovec. „V té době už začne dostávat konkrétní obrysy i budoucí přestupní terminál v zastávce Kladno – město, kde se budují dvě nové lávky propojené se stávajícím silničním mostem ČSA a novými nástupišti. Součástí objektů budou nové výtahy a eskalátory," dodal.

Kladeňáky a další řidiče proto čekají ve městě i letos uzavírky komunikací, které jsou potřeba pro dokončení stavebních postupů před plným zprovozněním nové tratě.

Uzavírka ulice Petra Bezruče - napojení nové komunikace na kruhový objezd v ulici Železničářů   
2/2024 – 04/2024

Uzavírka ulice Železničářů a Jateční         
12.2.2024 – 30.4.2024

Uzavírka přejezdu v ulici Fr. Kloze            
11.1.2024 – 11.2.2024, 15.5.2024 – 19.6.2024