Přestože původních horníků a zaměstnanců šachet v průběhu let výrazně ubylo, jelikož mnozí již zemřeli, členská základna klubu za poslední dva roky omladila. „Jsme za to moc rádi, protože mezi nás vstupují i mladí kluci z báňské záchranné služby, kteří nám snižují věkový průměr. Aktuálně je nás více než dvě stě členů a na Barborku dorazilo tentokrát devětatřicet lidí,“ řekl výkonný tajemník Klubu přátel hornických tradic Kladno Jaroslav Grubner.

Kromě slavnostního proslovu a bilancování činnosti za letošní rok byl tajemník dekorován předsedou klubu Eduardem Michalíčkem Medailí za rozvoj a udržování montánních tradic. Jaroslavu Grubnerovi ji udělil perkmistr Miroslav Šťastný ze Sdružení hornických a hutnických spolků ČR. Vyznamenání bylo kladenskému tajemníkovi uděleno sice již vloni, ale kvůli covidovým opatřením předáno až letos. Perkmistr se ceremoniálu však již nezúčastnil, neboť letos v únoru zemřel.

Barbora, Prokop a Florián

„I proto je důležité se scházet, protože dříve narození odcházejí a naši lidé jsou vždy rádi, že právě na Barboru můžeme na Mayrovce posedět a popovídat si. Kromě Barbory si připomínáme i svatého Prokopa, kterého uctívají pravidelně především příbramští horníci při Svatoprokopské pouti, a patrona hutníků a ohně svatého Floriána,“ dodal Grubner.

K posezení kamarádům a bývalým kolegům zahrál na klávesy a zazpíval dirigent kapely Žehrovanka František Šitta. Mimo dalších písniček, které si všichni společně zazpívali, nechyběla tradiční hornická Cestička k Mayrovce a stejně tak občerstvení.

Součástí oslav bylo předvedení zrekonsruované lokomotivy a vagonku pro dopravu osob, takzvaný Pullman, který bude vozit návštěvníky skanzenu.