Osobitou část Kladna – Podprůhon – čeká v následujících letech významná rekonstrukce. Týkat se bude zejména opravy povrchů vozovek, chodníků, všech opěrných zdí, ale i plynofikace a vybudování kanalizace. Radnice má na tuto investici připraveno sto milionů korun. Podle Spolku Podprůhon je každá koruna investovaná do této čtvrti dobrá, nicméně plánovaná rekonstrukce prý zahrnuje jen to nejnutnější, co je potřeba udělat.

„Zahajujeme projektové přípravy v rámci integrovaného plánu rozvoje města. Máme na oblast Podprůhonu a jeho okolí, které jsou součástí centra města, alokováno sto milionů korun z evropských fondů. Důležitou součástí prací budou rekonstrukce a opravy opěrných zdí, neboť zdejší zástavba je ve svažitém terénu, dále rekonstrukce inženýrských sítí, kanalizace či dokončení plynofikace, která je zásadní nejen vzhledem k pohodlí zdejších obyvatel, ale i s ohledem na životní prostředí, tedy aby občané nemuseli topit tuhými palivy,“ vysvětlil náměstek kladenského primátora Miroslav Bernášek. Právě v chladnějších dnech se totiž Podprůhon mnohdy doslova topí v kouři z domovních komínů.

Do konce letošního roku by měly být hotovy projekty a architektonické studie na určitá konkrétní místa. Postaveny podle Bernáška budou tak, aby zachoval specifický a jedinečný ráz celé této části města. „Samotná rekonstrukce bude trvat dva až tři roky. Pro obyvatele Podprůhonu bude mít invesice pozitivní dopad. Připojením na plyn se jejich nemovitost zhodnotí, zájem o bydlení zde vzroste,“ poznamenal náměstek s tím, že se zlepší i stav ovzduší v podprůhonském údolí.

S plány na rekonstrukci vedení města seznámilo i aktivní Spolek Podprůhon. Ten vznikl v roce 2006 a jeho cílem je sjednotit zdejší občany v jednání s úřady při prosazování projektů na zvelebování této čtvrti. Chce také jako účastník vstupovat do stavebních řízení, které se budou týkat investic do veřejných prostor a komunikací.

„Vzhledem k tomu, že území Podprůhonu bylo vyhodnoceno jako plocha se zachovalou urbanistickou strukturou, je třeba tyto hodnoty respektovat v projektové dokumentaci a následné rekonstrukci. Jedná se o historicky jednu z nejhodnotnějších lokalit v Kladně a domníváme se, že technické řešení by mělo být v maximálně možné míře podřízeno architektonickým a estetickým požadavkům,“ upozornil architekt a předseda Spolku Podprůhon Petr Lukáš. Za optimální řešení považuje spolek zpracování kvalitní architektonické studie celé lokality, která by předcházela všem ostatním projektům.

“Plán rekonstrukce Podprůhonu je hezký, ale zmíněných sto milionů na všechny zamýšlené projekty bude jen těžko stačit, zejména když třicet let nebylo do této čtvrti nijak zásadněji investováno. Nicméně snažíme se s městem nalézt shodu a jeho vedení seznámit s našimi představami. Byla proto také sestavena pracovní skupina, kde je kromě zástupce spolku i náměstek Vacek, architekt města či vedoucí odboru dopravy. Bude fungovat jako poradní orgán,“ poznamenal Lukáš s tím, že lidé z Podprůhonu ale kladou značný důraz na budoucí řešení dopravní situace v této zajímavé části města.