Přestože zpočátku vypadalo vše děsivě, celá akce byla pouhou fikcí a žáci dvaceti základních škol z Kladenska a Slánska měli za úkol se co nejlépe vyrovnat s nastalou situací a dokonale namaskované figuranty co nejlépe ošetřit.

„I když nám počasí vůbec nepřálo, překvapila mě účast tolika dětí a spolupracovníků. Letošní ročník byl zatím nejvydařenější. Žáci, kteří se ve zdravovědě v zájmových kroužcích vzdělávají celoročně, soutěžili vůbec poprvé o putovní pohár, jejž si mohli zasloužit celkem na šesti stanovištích,“ uvedla pracovnice Oblastního spolku Českého červeného kříže v Kladně Stanislava Klicmanová-Maříková.

Všichni soutěžící od třetí až po devátou třídu základních škol měli za úkol v polních podmínkách zastavit tepenné krvácení, ošetřit osobu v bezvědomí, rozdýchat figurínu, zajistit otevřenou zlomeninu, poradit si se střepy v pořezané dlani, zajistit osobu po pádu z výšky, ošetřit tržnou ránu na hlavě.
Jednotlivé disciplíny nebyly snadné, mladí zdravotníci se jich ale zhostili vcelku na výbornou. „Je vidět, že děti, které se zdravovědě věnují, znalosti mají a jejich úroveň každoročně narůstá,“ doplnila Klicmanová. Za úspěch letošní soutěže vděčí organizátoři navíc nejen dobrovolníkům z řad spolků Červeného kříže, ale také studentům kladenské zdravotnické školy a v neposlední řadě Městské policii v Kladně, která se postarala o prověření znalostí z oblasti dopravy a bezpečnosti silničního provozu.