Později byl dvůr největším ze šestnácti fürstenberských zemědělských dvorů na Křivoklátsku, který proslul především chovem ovcí. V letech 1818 až 1825 dokonce sídlilo v lánském dvoře centrální hospodářské ředitelství celého křivoklátského panství.

Jednotný ráz získaly budovy v areálu dvora ve druhé polovině devatenáctého století, a to díky staviteli Josefu Jirušovi.

Nakonec v roce 1921 koupil fürstenberský dvůr v Lánech československý stát a spravovala ho Kancelář prezidenta republiky. Od roku 1960 je velkostatek účelovým zařízením Vysoké školy zemědělské v Praze, současné České zemědělské univerzity.