Modelářská činnost neustala ve Slaném ani za okupace. Modelařili však pouze jednotlivci nebo malé skupinky. Po skončení války zaznamenalo modelářství velký rozvoj. Modelářský klub Slaný, 95. základní organizace Svazarmu, byl založen v roce 1948.

Důležitým milníkem v historii slánských modelářů byl květen 1983. To bylo slavnostně otevřeno Modelářské středisko Slaný, a to ve Smečenské ulici. Pod hlavičkou Svazarmu zde působili letečtí modeláři pod vedením Václava Fuxy, lodní modeláři vedeni Josefem Ničem a letečtí modeláři s vedoucím Milanem Šůlou.

Josef Nič