Dříve na tomhle místě končila zástavba tehdejšího Kladna. Odtud až po Rozdělov by s nadsázkou člověk dříve nenalezl ani domeček. V krátké době byl prostor Rejdiště zastavěn, čímž vzniklo Nové náměstí. Postupně vyrostly domy na jeho jižní straně včetně objektu tiskárny Jaroslava Šnajdra od architekta Jaroslava Rösslera. Ten byl dokončený v roce 1911. Stejný architekt má pak na svědomí jednu z dominant náměstí, střední průmyslovou školu Jana Palacha, která byla postavena v letech 1916 1922.

Pojmenování tohoto dnes významného kladenského náměstí se několikrát změnilo. Z Rejdiště se po vzniku Československa stalo náměstí Svobody. Za nacistické okupace pak bylo přejmenováno kvůli květinové výzdobě na Růžové. Po roce 1948 náměstí neslo jméno Klementa Gottwalda, dnes ho Kladeňáci znají opět jako náměstí Svobody.