Na pozdně renesanční lovecký zámeček obehnaný baly a vodním příkopem pak byla tato stavba přestavěna v letech 1592 až 1593 císařem Rudolfem II. Velmi výraznou přestavbou prošel zámek ještě v první polovině devatenáctého a na začátku dvacátého století.

K zámku neodmyslitelně patří také nádherná francouzská květinová zahrada, která souvisle přechází v lesopark v anglickém stylu o rozloze více jak sto hektarů.

Jednou ze staveb náležícím k zámku jsou konírny. Novogotický areál stavitele Josefa Jiruše z první poloviny šedesátých let devatenáctého století nechal vystavět kníže Maxmilián Egon I. z Fürstenberka.

Přímo s budovou zámku je pak propojen kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš, a to v prvním patře krytou chodbou, takzvaným prampouchem. Rokoková zámecká kaple z poloviny osmnáctého století slouží dnes jako lánský farní kostel.