Budovu bývalého mlýna, o kterém je první zmínka k dohledání v takzvané gruntovní knize, a to v roce 1795, koncem roku 1974 koupil Středočeský krajský národní výbor v Praze pro potřebu kladenského požárního útvaru.

Následně byl objekt u potoka Kačáku kompletně zrekonstruován. Díky práci nejen hasičů se v následujících letech bývalý mlýn, kterému se říkalo také Podlipský, změnil takřka k nepoznání.

Aktuálně objekt slouží jako školící a rehabilitační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Prvním správcem a vedoucím hasičského střediska byl Josef Cibulka.

Následně tuto funkci zastávali Jan Pekárek, Věra a Karel Šeberovi, František Staněk, Janda, Miloslav Prager, Ivana a Jan Auličtí nebo Jaroslava a Jan Hýblovi.