Vozový park na Slánsku, včetně autobusů, doznal po druhé světové válce velkých ztrát a majitelé trávili stovky hodin na opravách vozidel.

Dne 1. února 1946 vzniklo ředitelství ČSD Ústí nad Labem, které převzalo všechny garáže na severu. Slanému byly přiděleny garáže v Kladně a Lánech a o rok později i v Rakovníku a Nučicích. Vítězný únor 1948 veškerou dopravu znárodnil.

Fotografie z padesátých let minulého století. Před regulací Bakovského potoka protékala voda pod třemi oblouky mostu.
Pohlednice z minulosti: V Sazené se nachází nejstarší most ve středních Čechách

Zákon o národních dopravních podnicích zajistil zřízení národního podniku Československá státní automobilová doprava od 1. ledna 1949. V témže roce byla znárodněna osobní doprava a převzaty i autobusy od soukromníků. Dne 1. ledna 1950 ústřední ředitelství ČSAD při ministerstvu dopravy zřídilo okresní dopravní závody a jednotný organizační základ s přesným systémem a metodikou práce. Autospráva ČSD Slaný byla změněna na dopravní závod ČSAD 104.

V roce 1951 byl vytvořen i dopravní závod pro nákladní vozidla. Přes řadu reorganizací a restrukturalizací fungoval tento obří národní podnik i po sametové revoluci, kdy se slánská ČSAD stala v roce 1994 akciovou společností. Od roku 2000 je ČSAD Slaný dceřinou společností jihlavského dopravce ICOM transport a.s.

Zaplněné Štillerovo koupaliště.
Pohlednice z minulosti: Zašlá sláva družeckých koupališť

Josef Nič