Právě zájem učňů a ochota vychovatelů údajně vedla k založení původního zookoutku. Jedním z nich byl Jaroslav Horák ze Hřebče, díky jehož fotografiím si dnes již zaniklou zoo můžeme prohlédnout.

Zoologická zahrada nabízela návštěvníkům pohled na různé ptactvo, domácí zvěř, lišky, makaky, jezevce, mývaly, srnce, medvědy, vlky, šakaly nebo dokonce dikobraza, lva či psy dingo.

Zoologická zahrada poblíž GDM byla v roce 2017 obnovena, i když ne v pravém slova smyslu. Na stejném místě totiž vznikl park, kam byla umístěna desítka keramických zvířat z dílny výtvarnice Alexandry Koláčkové. Sochy zvířat, které kdysi návštěvníci skutečné ZOO v Kladně mohli spatřit, nejen krášlí prostor parku, ale jsou také funkčními herními prvky.

Kromě velmi zdařilých keramických zvířat, najdou děti v dlažbě i dvacet kachlí se stopami a názvy různých zvířátek.