„Nikdy nebyl ze strany města problém sehnat peníze nebo prostory pro ordinaci, ale vždy to ztroskotalo na nedostatku zubních lékařů. Nyní by zde mělo být středisko, kde se stomatologové budou celoživotně vzdělávat, měla by tu vzniknout vysoká škola pro nové zubní lékaře a také zmíněná zubní pohotovost, která je tu potřeba,“ uvedl kladenský primátor Dan Jiránek.

S podobnými pronájmy má podle jeho slov město dlouhodobě dobré zkušenosti. Jako příklad uvedl budovu Kokosu, o níž se stará ČVUT. Není prý vyloučeno, že společnosti Dental by časem město objekty v kasárnách odprodalo za předem jasně stanovených podmínek.

„Zřízení zubní pohotovosti bychom rádi ještě v letošním roce. Je to podmínka, s níž jsme budovu pronajali,“ poznamenal primátor. Projekty celoživotního vzdělávání stomatologů a vznik vysoké školy jsou pak dlouhodobějšími záležitostmi souvisejícími mimo jiné také s nutnými stavebními úpravami budovy.
Dalším přínosem pro Kladno a okolí by měl být z dlouhodobějšího hlediska příliv nových zubních lékařů, kterých je dnes málo a sehnat stomatologa je pro pacienty vážným problémem. „ Česká republika se pro řadu cizinců stává místem, kde vyhledávají například právě možnost plastické chirurgie nebo zubního ošetření, zejména v příhraničních okresech. Také krajská zubní klinika by se pro ně, ale samozřejmě i české občany, mohla stát jakýmsi centrem, v němž budou prováděny náročnější lékařské výkony,“ poznamenal Jiránek. Navíc se prý nabízí spolupráce kliniky s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT, která už v Kladně působí. Ta by se mohla odvíjet například od vývoje nových materiálů či techniky využitelných ve stomatologických oborech.