Na vybudování kanalizace získala obec Pchery více než padesát milionů korun ze Státního fondu životního prostředí, deset procent plyne z obecního rozpočtu. Uzavírka obce stále trvá. Výjimky mají místní obyvatelé, autobusy a složky integrovaného záchranného systému.