Ve školních tělocvičnách se tak od letošního října do května příštího roku uskuteční dvakrát týdně florbalové tréninky, navíc jedenáct turnajů. Projekt je určen žákům ve věku od osmi do třinácti let. Město Kladno na podporu projektu vyčlenilo částku přibližně čtvrt milionu korun. Dotaci v úterý na svém zasedání podpořili zastupitelé.

Projekt Školní florbalová liga je již třetím rokem zaměřen na nepatologické trávení volného času s důrazem na sportovní zapojení dětí do aktivit a podporu jejich týmové spolupráce.

„Sport vždy patřil mezi zásadní prvky prevence kriminality u dětí. Jsem přesvědčen o tom, že florbal ve školách si nejen v uplynulém roce našel velkou oblibu a je proto zcela logické v jeho podpoře pokračovat," řekl k projektu primátor Dan Jiránek a dodal: „Chceme přispět k tomu, aby se podařilo k florbalu přitáhnout desítky dalších dětí, které nebudou jen bezcílně vysedávat na lavičkách a kouřit, ale i díky sportu se naučí fair play, slušnosti k ostatním a zdravému životnímu stylu."

Celkové předpokládané náklady na projekt (pořádání turnajů, trenéři, organizační zajištění, materiální vybavení týmů, webová prezentace, pojištění hráčů) činí tři čtvrtě milionu korun. více než čtvrt milionu z této sumy poskytne město ze svého rozpočtu.

Florbal je jednoduchý, levný a nenáročný sport, který se za posledních několik let rozšířil zejména mezi dětmi a školní mládeží takřka raketově. Mnoho dětí, které s ním začalo na základní škole, pokračuje ve florbalu i nadále. Ať už v amatérských klubech nebo s přáteli.