Přestože se někteří Slaňáci domnívají, že muži zákona podávají náhlé výpovědi především proto, že jejich údajně nekvalitní práce byla prezentována v nedávné televizní reportáži, stejně jako ministerstvo školství odsoudilo jejich neohlášenou akci na zjištění drog ve slánských školách, policisté to popírají.

„Moje rozhodnutí k odchodu je takové, že v dnešní době, kdy mám za sebou téměř dvacet let ve státní službě, jsem unaven z negativní kampaně proti Policii České republiky prostřednictvím médií. Policisté se pro občany snaží odvádět profesionální a aktivní práci a poté jsou pouze haněni a jejich práce zkreslována, aby mediální zpráva byla co nejatraktivnější,“ uvedl současný vedoucí slánského obvodního oddělení policie Milan Krupka.

„Za sebe mohu říci, že za celou éru u policie jsem svědomitě a poctivě sloužil občanům a nikdy jsem neměl žádný problém. O odchodu uvažuji dlouhodobě jako moji kolegové,“ doplnil Krupka.

Stejně jako jeho podřízený Jaroslav Žák je přesvědčen o tom, že v případu celostátně hledané osoby, která se ukrývala v Pozdni a Slaňáci ji podle televize nebyli schopni dopadnout, nepochybili.

„Z reportáže jsme vyšli jako neschopní, kteří nedokáží zadržet osobu, o níž víme. Reportérka vše točila záměrně jednostranně, přitom nebylo vůbec zmíněno, že nebyl vydán příkaz, s nímž bychom mohli vstoupit na soukromý pozemek a toho člověka zadržet. To byla poslední kapka k tomu, abych trval na odchodu,“ uvedl zástupce vedoucího slánské policie Jaroslav Žák.

„Všechny tyto okolnosti mě vedou k podání trestního oznámení na neznámého pachatele pro trestný čin pomluvy, protože byla ohrožena moje vážnost i mé rodinné vztahy,“ doplnil Krupka.

Stejně jako on jsou jeho ostatní kolegové, ať již odcházející nebo setrvávající, znechuceni také tím, jak perfektně připravená a utajená akce na odhalení drog ve slánských základních školách byla nakonec ohodnocena jako neadekvátní.

„Podle mého názoru bylo vše provedeno profesionálně a ztrácelo by smysl, kdybychom o tom měli být informováni předem. V naší škole bylo zadrženo několik podezřelých látek, které jsou stále na expertize,“ uvedl ředitel Základní školy na Komenského náměstí ve Slaném Miroslav Šindler.

„Nevím, jak pracují policisté ve Slaném, ale jestliže jim soustavně někdo hází klacky pod nohy, příjemné to asi není. K jejich činnosti mám sice určité výhrady, ale pod neustálým tlakem se asi pracovat nedá. Pokud vím, pan Krupka už chtěl skutečně od policie odejít několikrát,“ uvedl muž ze Slaného.