Od 1. ledna do 10. června bylo rozpracováno pro územní odbor vnější služby a SKPV Kladno celkem sto pětatřicet nových uchazečů o zaměstnání u policie. Do současné doby osmnáct žadatelů splnilo podmínky a nastoupilo do služebního poměru.

„Sedmačtyřicet uchazečů nesplnilo podmínky a sedmdesát z nich stále čeká na rozhodnutí,“ řekla kladenská policejní mluvčí Jana Šteinerová. Podle jejích slov mají ještě i nyní absolventi maturitních oborů možnost žádat o zaměstnání, které se v době hospodářské krize shání daleko obtížněji.

Je–li je žadatel přesvědčen, že působení ve sboru je pro něj to pravé, musí především doručit písemnou žádost na příslušné personální oddělení, být občanem České republiky a starší osmnácti let. Dalším předpokladem pro přijetí je bezúhonnost, žadatel musí být také fyzicky i zdravotně způsobilý k výkonu služby.

„Součástí přijímacího řízení je splnění fyzických testů a zdravotní vyšetření. Kromě toho se musí uchazeč podrobit i psychotestům. Pokud splní tato kritéria, je se zájemcem sepsána smlouva na dobu určitou. Noví uchazeči nastoupí na měsíční nástupní kurz a poté odcházejí na půl roku do policejní školy v Praze-Hrdlořezích. Dále následuje dvouměsíční odborná praxe a nakonec nástup do zaměstnání,“ doplnila Jana Šteinerová.

Budoucí policisté mají oproti svým předchůdcům výhodu, že doba studia v Hrdlořezích je podstatně zkrácená, nicméně znalosti a dovednosti si musí osvojit ve stejné míře.

Díky tomu, že Kladno patří k lokalitám, jimž udělil ministr vnitra výjimku, nastoupí zde do služebního poměru o něco větší počet lidí než v jiných městech.

Celorepubliková čísla počtu mužů a žen v uniformách přitom nejsou příliš lichotivá. V celé zemi chybí strážců zákona více než čtyři tisíce, přičemž jen střední Čechy hlásí deficit sedmi stovek lidí.