Nezasvěcení jen stěží porozumí tématu rozhovoru, v němž se v pátek nezletilý chlapec domlouval s dealerem o koupi balíčku marihuany. Naštěstí ne doopravdy, ale jen ve filmových záběrech.

V rámci preventivního projektu Community policing, který přináší mezi mladé lidi republikoví policisté, se včera zábavnou a populárně naučnou formou dozvěděli i žáci Základní školy ve Zvoleněvsi více o trestním zákoníku, přestupcích či hranici odpovědnosti za trestné činy. Cenné informace jim předal slánský policista Milan Cimrman.

Součástí včerejší besedy byl film proložený scénami v prostředí, kde se běžně mladí lidé pohybují, a vysvětlením právnických formulací.

„Ve filmu, který mladým lidem promítám, jsou nahrané scénky podle případů, jež se skutečně staly, ať už se jednalo o podvod, sexuální obtěžování, znásilnění, loupežné přepadení a další vybrané činy. Divákům jsou prezentovány až do úplného konce, kde je zřejmé, jaké může mít podobné chování společenský dopad a že i mladý člověk může skončit v nápravném zařízení. Někteří mladí lidé se domnívají, že jsou beztrestní a vězení jim vůbec nehrozí. Opak je ale pravdou,“ upozornil policista Milan Cimrman.

Svoje poznatky z policejní praxe i trestního zákoníku předal tento týden také dětem ve Zlonicích a před nedávnem například slánským gymnazistům. V červnu zavítá s jinou besedou i mezi děti do mateřské školy.

Stejně jako v ostatních zařízeních padaly i ve Zvoleněvsi dotazy typu coby – kdyby. Zejména některé chlapce například zajímalo, zda například smějí před dovršením plnoletosti jezdit na motocyklech či čtyřkolkách na běžných komunikacích či nikoli.

Přestože je prevence v každém případě namístě právě u těchto dospívajících žáků, uklidnil přítomné posluchače slánský policista slovy, že Slánsko i Kladensko nepatří k oblastem, kde by ve velké míře vládla ta nejzávažnější kriminalita ze strany mládeže. Velké procento tvoří však dle něj přestupky, které často souvisejí s drobnými krádežemi například v supermarketech.