„Nabízíme uplatnění především uchazečům v uniformované složce. Zájemce o přijetí do služebního poměru musí být občanem České republiky, starší osmnácti let, bezúhonný, s minimálně středoškolským vzděláním s maturitou. Absolvuje přijímací testy. Ty se skládají z psychotestů, kompletní zdravotní prohlídky a testů fyzické zdatnosti," vyjmenovala předpoklady mluvčí kladenské policie Michaela Nováková.

Policie zaručuje zaměstnancům sociální jistoty. Služby činí 37,5 hodiny týdně. Policista má nárok na šest týdnů dovolené. Může čerpat příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb.

Pokud policista slouží déle než patnáct, je mu poskytnut rehabilitační ozdravný pobyt v délce dvou týdnů.

„U policie existuje kariérní řád. Policisté si mohou dále doplňovat vzdělání. Absolvují různé specializační kurzy. V policejní akademii existuje bakalářský i magisterský program," informovala mluvčí.

Platy policistů se skládají z několika složek. Nastupující strážce zákona s maturitou pobírá hrubý měsíční příjem přibližně patnáct tisíc korun.

„Při skončení služebního poměru mají nárok na výsluhu. Vypláceno jim je jednorázové odchodné, navíc do konce svého života pobírají takzvanou rentu," dodala Michaela Nováková.