„Dvě hlídky se zaměřily na vytipované rizikové přechody. Zde kontrolovaly, zda řidiči i chodci dodržují zákon o provozu na pozemních komunikacích," sdělila mluvčí kladenské policie Michaela Nováková.

„Řidiči byli velmi ohleduplní. Po spatření dopravního policisty u přechodu pro chodce okamžitě zastavovali a chodcům dávali přednost," uvedla mluvčí. Ne vždy ale taková situace nastává v případě, že v blízkosti přechodu žádný uniformovaný policista nestojí.

Naopak ne všichni chodci respektovali pravidla správného přecházení. V několika případech ani přítomnost uniformovaného policisty neodradila některé z nich, aby přecházeli na červenou.

„Většina přestupků byla vyřešena domluvou. V jednom případě člověk přecházející frekventovanou čtyřproudou komunikaci mimo vyznačený přechod obdržel od hlídkujících policistů blokovou pokutu ve výši dvě stě korun," uvedla mluvčí Michaela Nováková.