Jak potvrdil ředitel Územního odboru Policie České republiky Kladno Václav Hatlman, svoji roli v tom sehrál i covid, kdy déle než rok nemohli ve středních školách pořádat nábory a stejně tak na úřadech práce.

„V tomto ohledu je osobní kontakt velmi důležitý, naše náborová strategie je z 80 procent postavena právě na osobním kontaktu a o to jsme přišli. V jiných letech běžně nabereme okolo stovky středoškoláků zájemců o práci u policie a letos je to jen 25 nových lidí, kteří se přihlásili, a to je velký propad. Koncem loňského roku jsme přitom měli v našem obvodu 13 volných míst a víceméně pouštěli lidi i do sousedních okresů,“ konstatoval ředitel.

Už nyní je proto potřeba myslet do budoucna s ohledem na to, že nováček, absolvent střední školy, přijatý do služebního poměru, odchází do praxe nejdříve po roce absolvování denního studia na policejní škole v Hrdlořezích nebo Brně.

Co se týká výše zmíněného Slaného, podstav policistů je tam citelný a jelikož má Slaný ve své působnosti dalších 40 obcí, dojezdové časy se pochopitelně natahují. „Naší prioritou je proto při současném náboru je směřovat lidi primárně do Slaného a na některá obvodní oddělení v Kladně. Pokud by stávající počet klesl ještě více, máme pochopitelně možnost převelet policisty i z jiných útvarů, ale prioritou je, nabrat si vlastní policisty,“ vysvětlil ředitel.

Aktuálně je tak na Kladensku 28 volných míst a dalších 22 lidí je v základní odborné přípravě. „Do výkonu nám chybí okolo 50 lidí, přičemž na podzim už se vrátí někteří ze školy i do Slaného,“ dodal.

Stochov, Unhošť a Zlonice, které patří mezi menší útvary okresu, jsou plně funkční a podle ředitele se je daří úspěšně obsazovat. V posledně jmenovaných Zlonicích přitom sídlí policie jen několik let, kam přesídlila do zrekonstruované budovy z nedalekých Velvar. Velvarský obvod je sice poměrně velký, ale tamní služebna sídlila v naprosto nevyhovujících a stísněných prostorách. Absenci služebny ve Velvarech od počátku roku supluje i takzvaný Pol point.

„Tento Policejní bod, který sídlí na služebně velvarské městské policie, mohou občané použít podle svého uvážení, nikoliv však v tísni, kdy přednostně platí využití tísňové linky 158. Kontaktní místo umožňuje občanům vytvářet soukromé prostředí, lze využít k podání oznámení v případech, kdy se například sami stali obětí trestného činu a výslech na policejní služebně by považovali za druhotnou újmu. Důvod pro využití kontaktního místa může být pro občana ale i ryze pragmatický, kterým je jeho pohodlí a úspora času," vysvětlil ředitel.

Co se týká dopravní policie, ta byla na Kladensku před 2,5 lety před totálním kolapsem. "Zbylo nám tehdy posledních 6 dopraváků nehodářů. Tím, že jsme se problematice dost intenzivně věnovali, situace se stabilizovala a dnes už máme zase i prostor vycházet vstříc starostům i v menších obcích. Smekám před kolegy, kteří krizi ustáli a neodešli. V současné době má dopravní inspektorát 33 lidí,“ podotkl Hatlman.

Přestože covid některé plány zejména při náboru nových lidí překazil, na druhé straně ukázal, že zaměstnání u policie je především stabilní a poskytuje jisté záruky. Služba u policie je velmi pestrá. Kromě pořádkové a dopravní služby se lidé u nás mohou vyprofilovat do různých oborů, ať už jsou to psovodi, potápěči, pyrotechnici. Spektrum je skutečně široké. Díky celoživotnímu vzdělávání, si může každý najít svoji pozici a posunout se tam, kde se nejlépe uplatní a bude spokojen,“ připomněl Václav Hatlman.

Je to asi jako v každém oboru. Někdo po čase zjistí, že to pro něj není životní směr a jiný se v práci takzvaně najde a zůstává u policie i desítky let.

"Zrovna tento týden jsme předávali na krajském ředitelství medaile policistům, kteří slouží deset, dvacet i třicet let a není jich rozhodně málo a byli tam i policisté z Kladna. Jim patří můj velký obdiv a dík, za to, že vydrželi. Logicky jsou mezi námi i takoví, kteří hledají uplatnění například v Praze v rámci přerozdělení financí, je na tom hlavní město trošku lépe. Na druhé straně je spousta policistů, kteří jsou spokojeni ve svém obvodu, vládnou místní znalostí, jsou zde roky a hlavně mohou předávat zkušenosti mladším kolegům. To je pro výkon služby velmi důležité,“ zdůraznil ředitel.

Co se týká platových podmínek, jsou aktuálně u policie velmi solidní. Každý, kdo nastoupí, začíná s platem okolo 24 tisíc korun hrubého, přičemž výplatu dostává od první chvíle, tudíž i po dobu ročního studia na policejní škole.

„Po absolvování školy se plat automaticky zvedá o další čtyři tisíce korun. K tomu se připočítávají příplatky za směnnost a další nenárokové složky platu. Mohu potvrdit, že policisté mají v současnosti velmi slušný plat, převyšující 31 tisíc hrubého. Byly doby, kdy brali okolo 20 tisíc korun, a to se pak sháněli lidé lidé velmi těžko,“ dodal ředitel Hatlman Průměrný plat policisty přitom v roce 2019 činil okolo 44 290 korun.

I benefitů je celá řada. Pro policisty, kteří jsou dislokováni na Kladensku, dokáže vedení zajistit bydlení ve spolupráci s magistrátem nebo příslušným úřadem. Policie má navíc vlastní síť resortních zdravotnických zařízení, stejně jako sportoviště či rekreační zařízení a dalším benefitem jsou i příspěvky na stravování, rekreační pobyty, lázeňské a rehabilitační pobyty či kulturní akce. K tomu všemu mají policisté nárok na 6 týdnů dovolené.

Na obvodech se policisté většinou střídají ve službách, ale lidé v administrativě pracují i na ranní směně. "Takto vycházíme vstříc například maminkám s dětmi a tak podobně. Za posledních několik let se totiž poměry mužů a žen v uniformě hodně proměnily. Nebývalo tomu tak vždy, ale v současné době u nás pracuje téměř třetina žen. Když jsem začínal u policie, žena byla ve sboru spíše raritou. Dnes se objevují již ve všech oborech naší profese,“ potvrdil ředitel a dodal: "Ženy jsou výborné zejména při vedení administrativy. Mají zde svou nezastupitelnou roli a jsou velmi pečlivé."

I bezpečnostní situace se podle ředitele za poslední roky na Kladensku zlepšila. V roce 2015, 2016 měli ročně evidovaných okolo 3300 trestných činů, poslední roky se dostali na 2600 trestných činů a loňský rok byl výjimečný i kvůli lockdownům, kdy trestná činnost poklesla na 2500 případů.

V posledních deseti letech klesla i závažná trestná činnost, ale v poslední době zase naopak narostla majetková trestná činnost a případy vloupání. Případy vykradených sklepů či novostaveb řeší policisté na obvodech denně, přičemž v době covidové se rozmohla i trestná činnost na internetu, kde se množí podvody s vylákáním peněz a nedodáním slíbeného zboží.