DIGITÁLNÍ PLÁN

"V lednu jsme požádali o dotaci na pořízení digitálního povodňového plánu jak pro město Kladno, tak i pro Stochov a Stehelčeves. Náklady na projekt jsme spočítali na třicet milionů korun," informovala již dříve mluvčí kladenského magistrátu Lenka Růžková. Ovšem přiklepnuto bylo mnohem méně financí.

„V minulém týdnu jsme obdrželi rozhodnutí o přijetí dotace na zpracování digitálního povodňového plánu pro Kladno, Stochov a Stehelčeves, a to ve výši zhruba dvou a půl milionů korun. Celkově na projekt půjde přes tři miliony korun, šest set tisíc korun uhradí město z vlastních zdrojů. V rámci projektu by mělo Kladno a ORP Kladno disponovat digitálními povodňovými plány, hladinoměry a srážkoměry a občany Stochova a Stehelčevsi budou na nebezpečí upozorňovat nové sirény," řekla Deníku Lenka Růžková.

Realizace projektu je plánována na rok 2018, přičemž návrh na vybudování varovného výstražného systému, respektive bezdrátového rozhlasu pro Kladno podpořen nebyl.

STEHELČEVES

Právě situace ve zmiňované Stehelčevsi je při bleskových povodních způsobených přívalovými dešti velmi vážná. Naposledy koncem června připomínaly ulice této vsi spíše koryto rozvodněné řeky. „Povodně v roce 2002 u nás byly bleskové, a tak voda rychle odtekla. Problém se zaplavením se u nás ale nevyskytl jen před patnácti lety. Letos jsme na tom byli dokonce ještě hůře než tenkrát. Vše je dané tím, že je k nám vyspádované Kladno, takže veškeré dešťové vody míří sem. Ve Stehelčevsi tedy nemusí spadnout ani kapka vody a přitom se Dřetovický potok rozlije,“ vysvětluje starostka Stehelčevsi Jaroslava Štancová.

„Smutné je, že z této události, která se stala před patnácti lety, jsme se moc nepoučili. Protipovodňová opatření se bohužel nedotáhla do konce, především ze strany vyšších územních celků. Doopravdy nás trápí voda z Kladna a nejsme jediní, kteří doplácejí na velké aglomerace,“ řekla Jaroslava Štancová, podle které ani zmiňovaný výstražný systém problém nevyřeší. „Systém nás sice varuje, jenže retence pořád chybí. Jediné řešení by byla retence už na území Kladna nebo někde za vrapickou čistírnou. Každopádně dokud na to nebudou peníze a vyčleněné pozemky, tak se není o čem bavit,“ dodává starostka.