Přetrvávající skládku, téměř pod okny, už nechtějí nadále tolerovat někteří obyvatele z Kordačovy ulice v Kladně-Rozdělově. Již několik let od umístění kontejnerů na separovaný odpad všeho druhu se místní potýkají s problémy nelegálního odkládání smetí lidmi z jiných částí Kladna nebo dokonce jiných obcí.

Ke kontejnerům odkládají i televize
„U kontejnerů bývá všechno možné haraburdí, nejen papíry a plasty, ale někteří lidé sem odkládají dokonce i televizory, matrace a jiný rozměrný nebo nebezpečný odpad. Člověk se až štítí sem jít vynést smetí, protože nevíte, jestli tam náhodou není nějaká havěť, jako na skládkách. Přesně tak to tu totiž vypadá,“ nastínil problém místní obyvatel Vladimír Huneš.

Popelnice jsou „nikoho“
„Někteří to mnohdy ani do kontejnerů vůbec nezkoušejí dát a rovnou to položí vedle. Potom přijde někdo jiný, kdo si kousek z vyřazeného televizoru odejme, zbytek rozkope, a tak to jde pořád do nekonečna. Největší problém podle mého přitom je, že nádoby na odpad jsou bezprizorní a za trafostanicí trochu schované. Lidé si tak troufají mnohem více než jinde. Kdyby byly umístěny před vchodem některého domu, nedovolili by si to,“ řekl Huneš.

Přistihnete přespolní, volejte MP
Problém s nedovoleným odkládáním odpadu se však netýká pouze tohoto místa, ale potýkají se s ním téměř všude ve městě. Městská policie proto radí, aby se všichni, kteří jsou svědky takového jednání, obrátili na linku 156 a okamžitě záležitost ohlásili. Podle mluvčí strážníků Jiřiny Forejtové je to totiž jediné účinné řešení, jak lidem v této činnosti zabránit.

Pohrůžka strážníků prý nestačí
Vladimír Huneš ale oponuje tím, že to stejně nemá smysl. „Už jsem kvůli tomu na městskou policii volal. Nahlásil jsem jim dokonce i SPZ auta, strážníci sice přijeli, ale s dotyčným to řešili domluvou, takže to vlastně k ničemu nebylo,“ tvrdí.

Za rok a půl už MP nahlásila 43 černých skládek
Mluvčí strážníků tvrdí, že jen od května minulého roku, oznámili, konkrétně v tomto místě, na odbor životního prostředí kladenského magistrátu třiačtyřicet nepovolených skládek.

„Na druhé straně je ale pravda, že právě toto místo je specifické v tom, že pro lidi je nepsaným pravidlem odkládání i většího domovního odpadu. Proto sem každý čtvrtek vyjíždí z Městského podniku služeb (MPS) Kladno ještě multikára, která odpad odklízí,“ sdělila Jiřina Forejtová s tím, že maximální výše pokuty za nepovolenou skládku dosahuje výše jeden tisíc korun.

MPS kontejnery přemístit nemůže
Vedení MPS Kladno však není k tomuto problému laxní a technický ředitel Petr Schönfeld ve čtvrtek Kladenskému deníku přislíbil, že se problémem bude v příštím týdnu zabývat. Z vlastní iniciativy firma kontejnery z tohoto stanoviště odstranit nemůže, neboť tuto pravomoc má pouze magistrát.
„Po vydání příslušného pokynu magistrátu je můžeme buď přemístit, nebo rozdělit na dílčí stanoviště,“ řekl Schönfeld.

Bikran prý není vůbec řešení
Navrhovaná stabilní bikranová vana ale podle něj není řešení.
“Po zkušenostech z provozování tohoto systému víme, že kamkoli bikran umístíme, je za jeden den plný. Pokud bychom tak učinili, v ten moment bude vany požadovat mnoho dalších obyvatel, a na to není ani zavedený systém, ani dostatek financí,“ uvedl technický ředitel MPS.

Magistrát prověří četnost svozů a umístění nádob
Do situace kolem nepovolené skládky, která se v Kordačově ulici opakovaně vyskytuje, se zapojil také kladenský magistrát. „V nejbližší době provede odbor životního prostředí v lokalitě kontrolu. První varianta, kterou bychom zvažovali jako řešení, by byla cesta zintenzivnění a optimalizace rozložení svozů. Nevylučujeme ani analýzu vhodnosti umístění těchto kontejnerů,“ sdělil mluvčí Magistrátu města Kladna Libor Kasík.