Doktor je podle nově schváleného zákona povinen poplatek vybrat vždy, a pokud tak opakovaně neučiní, vystavuje se riziku pokutování. Většina kladenských lékařů však doposud nemá o chystaných změnách v úhradách ani ponětí. A tvrdí, že je nikdo oficiálně s touto změnou neseznámil.
„Žádné oficiální informace nemáme. Dozvěděli jsme se to pouze z médií, takže vůbec nevíme, co nás čeká,“ sdělila odborná ženská lékařka Marie Čermáková a její slova potvrzují i další kolegové.

„O vybírání poplatků od pacientů jsme se dozvěděli pouze z tisku a televize. Informace jsou však tak zmatené, že nevíme, co nás čeká. Do mé ordinace žádní nadbyteční pacienti nechodí, takže za tím vidím pouze velké množství nadbytečné práce. Nevidím to jako řešení – a navíc mi to připadá nedůstojné vybírat peníze od pacienta. Já osobně se domnívám, že rozumnější by bylo, aby některé výkony byly vyjmuty ze zdravotního pojištění. Potřebujeme se především věnovat pacientům a ne vybírat peníze a vypisovat doklady,“ uvedla zubní lékařka Danuše Draškovičová.

Problémy s vybíraním poplatků budou mít nejen praktičtí, dětští a odborní lékaři, ale také zdravotnická zařízení, která na tom nejsou v informovanosti o nic lépe. Ani tam zatím nevědí, na co by se měli chystat.

„Svoji logiku a opodstatnění tento reformní krok jistě má a to, že se určitá část lékařů vymlouvá na složitou administrativu, mi spíše připadá jako zbabělost. Domnívám se, že to pomůže především regulaci počtu pacientů a tím by se měla zvýšit také úroveň poskytované péče. Obavu mám pouze z některých procedurálních problémů. Například nevíme, jakým způsobem budeme poplatky vybírat. Zdali přistoupíme k centralizovanému systému nebo se budou peníze vybírat přímo na jednotlivých pracovištích. Přikláním se spíše k té druhé možnosti. To by ale měla řešit prováděcí vyhláška. Přesto ale vždycky bude existovat skupina lidí, kteří si nebudou moci lékařskou péči uhradit. To by ale měla řešit spíše sociální politika,“ řekl zástupce ředitele kladenské nemocnice David Homér.

„Lékaři nemusejí mít obavu. Právě se ke změně vytváří metodické pokyny, které by měly být hotovy do konce listopadu. Ty budou hovořit o tom, kdy a kdo platí a co se mu do úhrad započítává. Formu výběru peněz ale ministerstvo přenechá na každém jednotlivci,“ uklidňuje lékařskou veřejnost mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt.