Přestože zpráva o desítkách pokácených stromů doplněná fotografiemi se v novinách objevila před delší dobou, úředníkům samosprávného celku přistála na stole až nyní. Po stromech, které už dávno padly k zemi, se v minulém týdnu rozjelo rozsáhlé pátrání. A protože je celý zámecký areál od roku 1967 chráněn jako kulturní památka, nastal poprask.

Husitské slavnosti ve Slaném.
Průvod městem i jarmark. Do královského města Slaný opět zavítali husité

Ředitel Domova Vraný Karel Prokop je přesvědčen o tom, že při likvidaci dřevin nepochybil, pouze zajistil klientům bezpečnost. Chránil je, aby jim suché větve nepadaly na hlavy. Konzultace s památkáři tomu ale nepředcházela, a tak může mít kauza ještě nějakou dohru. Kdyby se potvrdilo, že došlo k přestupku, sankcí by mohla být vysoká částka.

Prokop před dvěma lety uvedl, že kácení bylo provedeno s vědomím obce i krajského úřadu, který je zřizovatelem domova.

K památkářům se to ale nedoneslo. Podle Barbory Bartoníčkové z odboru kultury a památkové péče Městského úřadu ve Slaném v této věci nebyli osloveni ani požádáni o stanovisko.

Památkáři počítají stromy v zahradě

Až nyní zamířili do Vraného, aby na podnět Národního památkového ústavu provedli místní šetření.

„Prošli jsme zámecký park, abychom zjistili, k jakým úpravám tam došlo. Počet stromů, které na pozemku podle zakreslení v mapách scházejí, je skutečně obrovský. Nevylučujeme, že nějaké části mohly být poškozeny vichřicí, to se v historických zahradách stává. Musíme si však ověřit skutečný počet stromů, které v zahradě byly, vyhodnocovat budeme i výsadby,“ řekla Bartoníčková, podle které je místní šetření teprve na začátku.

Slaňáci se sešli před radnicí. Chtěli vysvětlení vysokých nedoplatků za teplo.
Slaňáci reklamují nedoplatky za teplo. Město jim nabízí bezúročné půjčky

Kácení v areálu nemovité kulturní památky má více rovin, řešit se musí nejen s úředníky zabývajícími se životním prostředním, ale také s památkáři. Pokud by se prokázalo pochybení, hrozí podle Bartoníčkové sankce až do dvou milionů korun.

Nebezpečné procházky po vichřici

Na dotaz, proč před dvěma lety neinformoval památkáře, ředitel domova Kladenskému deníku odpověděl: „Platí to, co jsem vám řekl tehdy. Bylo po vichřici a ještě i v následujících týdnech se stávalo, že spadl na zem kus velké větve. Naši klienti byli přímo v ohrožení života, skutečně hrozily vážné úrazy. A já zodpovídám za to, že se tu nikomu nic zlého nestane. Proto jsme přistoupili ke kácení. Žádné stoleté ani starší stromy jsme v areálu nekáceli. Šlo pouze o suché, nemocné a náletové dřeviny, které tu nemají co dělat,“ uvedl Karel Prokop a připomněl, že předloni byla v zahradě domova i inspekce životního prostředí. „Konstatovala, že šlo o obnovu zahrady a nikoli o porušení zákona. Od té doby tu žádné kácení neprobíhalo,“ dodal Prokop.

To podporuje i dva roky stará informace mluvčího středočeského krajského úřadu Davida Šímy. „Podle našeho zjištění se skutečně jednalo o akci, která byla provedena na oznámení a povolení obce,“ sdělil Kladenskému deníku v listopadu roku 2021 Šíma. V areálu Domova Vraný tak ani podle krajských úředníků nedošlo k neoprávněnému kácení.