Magistrát se ale, co se pořádku týče, zaměřil v uplynulém čtvrtletí i na tuzemské podnikatele. Odpad z jejich činnosti totiž nepatří do městských kontejnerů a košů. Město jim nabízí za poplatek možnost pytlového svozu.

„Od dubna do června bylo zkontrolováno šestadvacet provozoven, především v centru města, a na základě požadavků občanů i ve Švermově,“ uvedl náměstek primátora Vojtěch Munzar s tím, že většina prověřených subjektů měla vše v pořádku.

Od loňského února je radě města vždy ve čtvrtletních intervalech předkládána zpráva o zajištění čistoty a pořádku v Kladně. Z té zatím poslední vyplývá, že od dubna bylo zlikvidováno 35 černých skládek, například v Oldřichově, Velvarské a Dlouhé ulici. Na jejich odstranění se podíleli především lidé vykonávající veřejně prospěšné či obecně prospěšné práce. Tým doplňují dlužníci města, kteří si tímto způsobem rozhodli své závazky odpracovat. Čtyři z nich už tak dluh smazali, další tři tak činí.

V prvním pololetí letošního roku investovalo Kladno do úklidu téměř 32 milionů korun.