Poctu uznávanému muzikantovi vzdali přímo před vstupem do obřadní síně členky pěveckého souboru Consortium Camerale Slanense a stejně tak kamarádi z dechovky Dvořačka pod vedením Martina Dvořáka. Ti všichni Karola velmi uznávali, měli ho rádi a roky s ním spolupracovali.

Není snad ve Slaném člověka, kterého by se Karlova tvorba nějakým způsobem nedotkla, ať už osobně nebo třeba jen zpovzdálí. Hudba byla jeho život a s velkým zaujetím ji předával dál a přinášel díky ní do životů lidí radost. Ačkoli Karol, přáteli oslovovaný Karolko, se narodil 12. června 1940 ve slovenských Košicích, jeho mateřským jazykem byla maďarština. Během školních let si osvojil i slovenštinu a časem přidal češtinu. Díky svému vynikajícímu hudebnímu sluchu hovořil všemi třemi jazyky dokonale bez akcentu.

close Muzikant, skladatel a sbormistr Karol Hevessy 12.6.1940 - 10.5. 2024. info Zdroj: se souhlasem Jiřího Jarocha zoom_in Muzikant, skladatel a sbormistr Karol Hevessy 12.6.1940 - 10.5. 2024.

Jak připomněl ve smuteční řeči syn Karel, rod babičky Karola Hevessyho pocházel ze Sedmihradska a byli v něm zastoupeni výtvarníci i sochaři. Jeho děd Károly Hevessy byl doktorem práv a císařem Františkem Josefem I. jmenován tajným radou. V Košicích pak dlouhé roky působil na poli obchodního práva. Na konci 40. let minulého století byla rodina Karola společně se sestrou Růženou a mladším Bratrem Ladislavem přestěhována do Levoče, kde počalo Karlovo muzicírování.

Sám se naučil noty, hře na harmoniku - akordeon, klavír i kytaru. Po studiích na gymnáziu, kdy nebyl z politických důvodů přijat na vysokou školu, působil jako poštovní úředník na košické poště. Poté byl v roce 1959 odveden na základní vojenskou službu do Slaného, kde se seznámil se svou životní láskou Vlastou ze sousedního Smečna. Touha po vzdělání ho neopustila a po ukončení vojny se přece jen dostal na Vysokou školu báňskou v Ostravě.

Většinu života zasvětil kultuře

Ovšem hlas srdce byl silnější. V roce 1962 se s Vlastou oženil a studentský život nadobro vyměnil za rodičovské povinnosti. Jako první se narodil syn Karel a po šesti letech dcera Lucie. Z obou rodin vzešlo pět vnoučat a dvě pravnoučata.

Co se týká výčtu Karlových činností, většinu svého života zasvětil kultuře. Pracoval v Okresním kulturním středisku v Kladně, Závodním klubu ROH ve Slaném, v Pragokoncertu Praha, v Armádním uměleckém souboru Praha, kde byl archivářem, dále kustodem v Pražském komorním orchestru a před odchodem do důchodu vyučoval hru na klavír na Základní umělecké škole ve Slaném.

close Poslední rozloučení s Karlem Hevessym se konalo ve Slaném, uložen bude do rodinného hrobu ve Smečně. info Zdroj: Deník/Kateřina Nič Husárová zoom_in Poslední rozloučení s Karlom Hevessym se konalo ve Slaném, uložen bude do rodinného hrobu ve Smečně.

Od 60. let minulého století mimo to působil v estrádních souborech s Jiřím Husníkem a Františkem Polatou. Dále se stal zakladatelem skupiny Kaskády a dlouhá léta byl i členem Slánského tanečního orchestru Alfa Rudolfa Hyšky. Dlouhé roky hudebně spolupracoval se Slánskou scénou a Dividýlkem. Při tom všem stihl vystudovat Lidovou konzervatoř obor sbormistrovství a aby toho nebylo málo, založil dětský pěvecký sbor Slaňáček. S Vladimírem Trskem – zvaným Pulpe hrál jazz a s Jiřím Plašilem Dixieland.

Z jejich vystoupení existuje i televizní záznam. Karol vedl dále i několik let dívčí kapelu Demnato a s pražskými Šlapeto okusil i staropražské písničky. Pár let strávil coby člen dechovky Beta. Uplatnil se i jako sólový zpěvák ve vánoční Rybovce a velmi úzce spolupracoval s výše uvedeným ženským sborem Consortium Camerale Slanense.Osvědčil se i jako hráč na činely a v posledních letech byl členem uskupení Blueberry F. Honzy Kocába a Sváti Švába a též v dalších slánských hudebních formacích.

Cokoliv děláš, dělej to dobře

Karol byl nejen velmi aktivní muzikant, ale i soutěživý člověk, který měl celoživotně velmi blízko ke sportu, ať už to byl stolní tenis, orientační běh, nohejbal, běžkování nebo horská turistika. Nejčastěji ho však mohli Slaňáci potkávat na jízdním kole, na kterém jezdil ještě vloni. Pokaždé rád mířil do Smečna na rodinnou zahradu, o kterou v posledních letech velmi rád pečoval. Protože byl Karol v mládí také leteckým modelářem, svoji preciznost a trpělivost projevil i při tvorbě papírových hradů a zámků a dočkal se i několika výstav.

Slaňáci si talentu i životního nasazení Karola Hevessyho velmi považovali, a také proto byl v roce 2013 oceněn na prknech městského divadla plaketou a pamětním listem spolu s dalšími významnými osobnostmi. A stejně byl váženým i mezi čtenáři Kladenského deníku, kteří muzikanta ve stejném roce vynesli na horní příčky i v hudební anketě Kladenský Otík, kdy byl uveden do Síně slávy. O dva roky později nominovali Karola čtenáři Deníku na ocenění Řád srdce.

Jeho životním krédem bylo: „Cokoliv děláš, dělej to dobře a s plným nasazením.“ U Karola to platilo vždy a za všech okolností. Svůj úkol na životní pouti tak splnil beze zbytku a navždy zůstane v srdcích těch, kteří ho milovali. Pochován bude v rodinném hrobě na smečenském hřbitově.