Potkani
„Tento rok jsem musel již třikrát zasahovat v soukromém bytě,“ řekl profesionální deratizér Vilém Krejčí. „Naposledy před třemi týdny,“ pokračoval. Na rozdíl od let minulých, kdy se hlodavci spíše soustřeďovali na konzumaci odpadků a párkrát do roka vylezli i do vyšších pater panelových domů, stahují se tento rok často do přízemních obytných pater.

V Kladně– Rozdělově Krejčí musel zápasit s neohroženým potkanem, který do bytové jednotky pronikl z kanálu přes vodní potrubí záchodovou mísou. „Je dost těžké hlodavce chytit. V ohrožení skáče až do výše třičtvrtě metru. Stál jsem na vaně a snažil se ho ubít dřevěnou tyčí,“ vyprávěl deratizér. Divocí hlodavci jsou ve velké míře původci dosti závažných onemocnění jako jsou svrab nebo další bakteriologické infekce. Jsou nositeli vší, roztočů a původci alergických obtíží. „Je pravda, že potkan je přenašečem mnoha chorob, ale než vyleze z klozetu, tak se i docela umyje,“ řekl Krejčíř.
Jeden zásah deratizéra vás v tomto případě vyjde až na šest set korun. „Mrtvola hlodavce se nesmí likvidovat odhozením do popelnice. Dle zákona jsou k tomuto účelu určené kafilérky,“ informoval deratizér. Jedná se o hromadný hrob pro zvířata a jejich části, zajišťující konečnou likvidaci. „Za zneškodnění hlodavce bych si mohl říct i pět tisíc, je to hrozná práce také v souvislosti s následným složitým odstraněním mršiny,“ dodal.

Švábi a mravenci
Kromě potkanů jsou dalším závažným problémem švábi a masožraví mravenci. „Šváb zrzavý má v průměru až centimetr a půl. V bytech, rodinných domech a veřejných zařízeních se objevují každou chvilku,“ pokračoval Krejčí. „Objevili se v Metě v Kročehlavech, kde jsme zasahovali již několikrát,“ upřesnil Krejčí. Upozornil, že švábi se vyskytují zejména ve vlhkém a nečistém prostředí.

Každoročně jsou na zakázku odboru školství kladenského magistrátu deratizovány všechny školky a školy. Nechtěný hmyz a hlodavci se zde objevují zejména v přízemních a sklepních prostorách.


Vodárny
S kanalizací a vodovody na Kladensku, které jsou nepříjemnými hlodavci zahlceny, mají nejvíce společného Středočeské vodárny. „Dvakrát do roka, vždy na jaře a na podzim, provádíme pravidelnou deratizaci,“ řekla mluvčí vodáren Lenka Kozlová. „Na jednu fázi vyhubení je vyčleněna částka přesahující půl milionu korun,“ uvedla.

Hlavní stoky ve městě patří městu, provozovatelem jsou Středočeské vodárny. Konkrétní vodní rozvody, ve kterých se vyskytují bytu chtiví hlodavci, náleží pod správu konkrétního majitele panelového domu. „Nejúčinnější by byla celoplošná deratizace města,“ zdůraznila Kozlová. „Řešením by byla společná akce vodáren, plynařů, města i soukromých vlastníků, která by zasáhla veškeré rozvody i veřejná prostranství,“ uvedla. Hlodavce přiláká ve většině případů živočišný odpad vyhozený v kontejneru nebo do klozetu. „Když hlodavec ucítí tlející maso v potrubí, tak udělá vše pro to, aby se k potravě dostal,“ dodala.

Hygienická stanice
Dle zákona je majitel každého objektu s výskytem nadměrného množství hlodavců povinen sám na své náklady prostory deratizovat. V případě, že se stanete obětí útočících hlodavců, máte možnost se obrátit na pobočku krajské hygienické stanice v Kladně. „Na základě stížnosti jsme oprávněni nařídit majiteli povinnou deratizaci postiženého objektu,“ řekla Marie Strádalová z protiepidemiologického oddělení.
Pokud byste chtěli nepříjemným chvílím s potkany, šváby či mravenci ve vašem příbytku předejít, jediným možným opatřením je požádat majitele vašeho domu o plošnou deratizaci přívodových vodovodních rozvodů a kanalizačního zařízení.