Podle vyjádření odborníků je v některých případech volba interrupce menším zlem než následné nechtěné mateřství.

Lékař

„Povolené přerušení těhotenství je v každém případě pozitivní záležitost. Každá žena má právo se svobodně rozhodnout. Jestliže jí o takovou možnost připravíme, začnou se dít mnohem horší věci. Dokazují to skutečnosti ze zemí, kde jsou interrupce zákonem zakázané. Jsou tak podporovány nelékařské způsoby potratů, kdy mohou být ženy vážně nemocné nebo dokonce přijít o život,“ řekl primář gynekologicko–porodnického oddělení Nemocnice Slaný Petr Ullrych. Podle jeho slov přibylo velké procento žen, které se chovají zodpovědně a nechtěnému těhotenství předcházejí hormonální antikoncepcí. „Prováděli jsme měsíčně výkonů zhruba sedmdesát, nyní je to průměrně dvacet. Zákon umělé přerušení těhotenství povoluje, v žádném případě se nejedná o trestný čin,“ doplnil Ullrych.

Farářka

Zejména představitelé církví jsou přesvědčeni, že život je třeba chránit za každou cenu, přesto někteří z nich dokážou připustit, že žena se může při pohlavním styku chránit. „Myslím si, že na odpovědností každého jednotlivce je, jak pojímá vážnost lidského života. Je to dar, přijali jsme ho a máme s ním nakládat podle svého poslání. Snažím se být vzdělaná a ohledupulná. Mám vytvořené principy, smím dát život, nesmím ho brát, ale náš stát není schopen zajistit růst kvality lidského vědomí a postojů. Pokud se mě žena v našem sboru zeptá, jak si poradit s antikoncepcí, odešlu jí za lékařem. Sama mám dvě děti. Dokonce jsem schopna připustit myšlenku, že ze zdravotního hlediska je možné interrupci povolit, ale v žádném případě ne třena z důvodů ekonomických,“ uvedla kladenská farářka Českobratrské církve evangelické Daniela Brodská. Podle jejích slov násilné přerušení života štěstí nepřinese a na prvním místě je vždy prevence.

Sociál. pracovnice

Jednou z oponentek by mohla být například ředitelka kladenského azylového domu, která se s lidskými trápeními a nechtěnými těhotenstvími setkává dnes a denně, přesto jako žena prezentuje jiný názor. „Osobně si nedovedu interrupci z lidského hlediska představit. Profesně, pokud se k ní maminky rozhodnou, jim nebráníme a rozkrýváme s nimi všechny dostupné možnosti včetně anikoncepce. Nemálo takových dětí končí potom totiž stejně v dětských domovech.
Jednou jsme zde měli paní, na niž doslova tlačila sekta a nutila ji, aby zachovala třetí těhotenství. Žena nechtěla, protože k tomu neměla partnera ani podmínky. Snažili jsme se jí pomoci, aby se mohla rozhodnout svobodně,“ řekla ředitelka Lenka Schořálková.

Matky

Pro většinu žen je interupce zásadní rozhodnutí a v případě, že ji zvolí, i velice bolestné. „Mám dospělého syna a tento zákrok jsem v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století prodělala dvakrát. Dodnes mě pronásledují myšlenky, kolik by těm dětem dnes bylo a jaké by asi byly. Přesto se domnívám, že než aby děti končily v dětských domovech nebo dokonce pohozené v popelnicích, je potrat menší zlo,“ uvedla šestapadesátiletá žena ze Slaného.

Jednou z těch, za niž sice rozhodli jiní, ale nechtěné miminko nakonec přišlo na svět, je čtyřiapadesátiletá Hana z Kladna.

„Byla jsem podruhé vdaná, měla dva kluky a otěhotněla potřetí. Tehdy musela potrat schválit komise při městském národním výboru. Ta rozhodla, že naše rodina funguje a není důvod pro přerušení. Dělala jsem všechno, abych potratila. Skákala ze stolu, koupala se v horké vodě, ale dítě zkrátka od nás nechtělo. Dnes máme šestadvacetiletou dceru. Jednou jsem jí řekla, jak to všechno bylo a strašně jsem se styděla. Jsme velice rádi, že ji máme a doufám, že ona to ví ale přesto tvrdím, žerozhodnout by se měla každá žena sama za sebe,“ řekla Hana z Kladna.

Počty interrupcí – Slaný, Kladno
Slaný
2006 – umělých přerušení těhotenství do 12 týdne – 330 případů
2007 – umělých přerušení těhotenství 334 případů (miniinterrupcí do 8 týdne – 249, do 12 týdne těhotenství – 85)

Kladno
2006 – umělých přerušení těhotenství do 12 týdne – 278
2007 – umělých přerušení těhotenství 341 případů (miniiinterrupcí do 8 týdne – 278, do 12 týdne těhotenství – 63)