Kolem 10. hodiny přivítali průvod netrpělivě čekající diváci na náměstí. František Josef I. vystoupil na jeviště a po přečtení všech svých titulů předal primátoru města cenný dekret povyšující Kladno na královské horní město.

„My arcivévoda Rakouský jsme ráčili z naší nejvyšší císařské a královské moci, našim rozhodnutím ze dne 29. května roku 1898 našemu věrnému městu Kladnu v našem dědičném království provozovaném rozsáhlými uhelnými doly k jeho zdárnému rozvoji udělil titul královského horního města,“ touto řečí zahájil arcivévoda, ve skutečnosti divadelní herec Vladimír Volek, slavnosti.

Potlesk těsně po předání přerušili dva hlasité výstřely z repliky rakouského tříliberního děla, které naládoval Eda Filip, předseda sboru rakovnických ostrostřelců.

Ve své roli císaře zůstal herec až do poledních hodin a společně s představiteli města, sledoval pestrý program. Lidé také často za vladařem chodili a ptali se ho na zajímavosti z jeho života.

Na nejčastěji kladenou otázku: Proč se panovník nenechal korunovat českým králem, odpověděl: „To nezáleželo na mě, ale to víte, ta moje Sisi. To ona nechtěla. Měla ráda Maďary, ten jejich temperament, tak mi to zkrátka zakázala.“

Po celý den se na jevišti vystřídala celá řada umělců, která svým programem přenášela publikum do minulosti. Například originální vystoupení Středočeského divadla Kladno, které nacvičilo zábavnou kratochvíli přímo pro dnešní den.

Hra ukazovala divákům přípravy, které v roce 1898 v Kladně vrcholili před skutečným příjezdem císaře. Úspěch hlavně u dětí sklidilo bojové umění skupiny šermířů a vtipnou formou představované historické zajímavosti, například umění katovské, Štěpánem Muffem.

Nejen děti, ale také milovníci dechovky si přišli na své, když moderátor Jan Čenský uvedl na scénu mužský pěvecky sbor Smetana – Slovan Kladno a ve 14 hodin hornickou kapelu dolu Darkov Stonava, který do Kladna přijel až od Karviné a jeho nejmladšímu členu je teprve 13 let.

Po té, co se hornická kapela rozloučila nejznámější kladenskou písní Cestička k Mayrovce, kterou speciálně pro dnešní den nacvičila, zaujala publikum návštěva zahraniční. Německý Schulorchester ukončil slavný den Statutárního města Kladna v 18.00 hodin.

„Program se skládal z širokého spektra představení tak, aby si každý divák přišel na své. Velký zájem je například o mincovnu, ve které se přímo razí památeční mince. Počasí se také vyvedlo na jedničku, myslím si, že se vše povedlo,“ zhodnotil celou akci mluvčí magistrátu města Kladna, Libor Kasík.

„Mě se nejvíce líbili ti rytíři, jak bojovali a křičeli a taky ten pán s velkou sekyrou,“ řekla šestiletá Lucinka. „Samozřejmě, že se mi nejvíce líbila Slovanka Kladno a musím se přiznat, že i pan Čenský,“ zhodnotila představení Jitka Jilemnická, důchodkyně.