„Vzhledem k tomu, že toto onemocnění se v uplynulých letech vyskytovalo pouze ojediněle a ve většině případů bylo spíše importované ze zahraničí, je vhodné připomenout jeho základní charakteristiky,“ sdělila lékařka krajské hygienické stanice Marie Ježková. „Jedná se o akutní onemocnění charakterizované chřipkovými příznaky, teplotou, bolestmi břicha, kloubů, nechutenstvím, zvracením, sežloutnutím kůže, tmavou močí a světlou stolicí.

Někdy ale může mít lehký průběh nebo i bez příznaků,“ doplnila. Virová žloutenka typu A se zpravidla projeví za 14 až 50 dnů od kontaktu s nemocnou osobou, která je zdrojem nákazy. Infekce se do organismu dostává ústy, šíří se špinavýma rukama, potravinami, vodou, k přenosu nákazy může dojít i v důsledku opakovaného použití injekčních jehel. Původce onemocnění je vylučováno stolicí.

Základní preventivní opatření je úzkostlivé dodržování osobní hygieny, zvláště čistoty rukou, zejména po použití WC a před jídlem. Důležité je i dodržování správných hygienických návyků při přípravě potravin, které se tepelně nezpracovávají. Nejúčinnějším opatřením však zůstává očkování spočívající v aplikaci dvou dávek vakciny. Je účinné již za 14 dnů po aplikaci první dávky, podle typu podané vakciny po dobu 12 až 18 měsíců. Pokud je aplikována druhá dávka, účinnost se zvyšuje na 10 let.