„K rekonstrukci mostu bylo přistoupeno z důvodu jeho havarijního stavu, a také proto, že bude tvořit součást levého jízdního pásu dálnice D7 směr Praha,“ vysvětlil Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic ČR. S dodatkem, že pravá část budoucího dálničního mostu (tedy ve směru na Chomutov) bude postavena nově.

Vlastní budování dálničních úseků v této oblasti, označované jako zkapacitnění, by mělo začít v roce 2023. Po obou stranách mostu: tedy jak na trase Kutrovice – Panenský Týnec, tak i Slaný – Kutrovice. Nyní jsou tyto části budoucího pokračování dálnice ve fázi stavební přípravy.

Třebaže aktuální proměna mostu přináší velké komplikace, má Buček pro motoristy i příznivou zprávu. Práce rozplánované na tři čtvrtě roku se snad podaří zkrátit. „Rekonstrukce mostu měla podle projektu trvat 254 dnů, přičemž již díky výběrovému řízení na zhotovitele se podařilo tuto dobu zkrátit o 34 dnů na současných 210,“ připomněl ušetřený měsíc. A i v průběhu prací se prý hledají řešení, který by umožnila postupovat rychleji, aniž by to poznamenalo kvalitu díla.

Nyní stavbaři na obou stranách mostu budují mostní provizoria přes přechodovou část (každé je dlouhé 30 metrů a široké čtyři metry), jež by měla být zprovozněna už v příštím týdnu: po 24. červnu. Tím začne nová fáze rekonstrukce.

„Z levé části mostu bude doprava převedena víceméně do střední, což umožní pracovat na obou stranách mostu současně a ve vzájemném souladu. Současně budou moci probíhat také práce na přechodových částech mostu, tedy i pod mostními provizorii, kde bude provedeno kompletní odtěžení přechodové desky a její následná rekonstrukce. Prakticky tak dojde k rekonstrukci stávajícího mostu pod mosty provizorními,“ vysvětlil Martin Buček, co se chystá. Aby se pod mostními provizorii mohla pohybovat i potřebná technika, jsou vyzdvižena nad úroveň nynějších povrchů. „Najetí i sjezd budou řešeny zhruba pětadvacet metrů dlouhým nájezdem,“ připomněl dále.

Průjezd staveništěm sice tato změna nejspíš neurychlí, příznivě by se však měla projevit na postupu prací. „Stavařům, kteří zde pracují sedm dnů v týdnu, umožní postupovat maximálně rychle,“ konstatoval Buček.

Pro tři vesnice pod mostem aktuálně vypuklo dopravní peklo, jelikož si tudy zkracují čekání i přetížené kamiony, které tu nemají co dělat. Zoufalí starostové se proto obrátili na úřady o pomoc, mají obavy o bezpečnost svých obyvatel a zejména pak školních dětí, které ze tří vesnic docházejí a dojíždějí do kvílické základní školy. „Jednání na úřadech už se rozeběhla, takže mám příslib, že omezující dopravní značení bychom měli dostat do našich vesnic každým dnem,“ potvrzuje starosta Neprobylic Jiří Louda.