„V současné době iniciujeme jednání se zhotovitelem stavby, protože nejsme spokojeni s průběhem prací. Vzhledem k předloženému harmonogramu prací při předání stavby je v současné době prodlení zhruba tři týdny. Vzhledem k tomu, že se jedná o důležitou komunikaci ve městě Kladně, budeme tlačit na dodavatele, aby minimalizoval prodlení rekonstrukce a aby mohla být levá polovina mostu otevřená během přestávky v zimní sezóně,“ sdělila Petra Kučerová, mluvčí Krajské správy a údržby silnic.

Křižovatka ulic J. Čapka a Železničářů v Kladně.
Řidiči, pozor: Od pondělí bude v Kladně další uzavírka

Stavební práce zajišťuje společnost Raeder & Falge a vysoutěžená zakázka je za bezmála 16 milionů korun bez DPH.