Na harmonogramu a dalším společném postupu se zástupci Krajské správy a údržby silnic dohodli již v polovině září se zástupci města, zhotovitelem stavby, dopravcem MHD i Dopravním inspektorátem Policie české republiky. Jednání proběhlo 12. září v budově Magistrátu města Kladna za účelem dořešení vzájemné spolupráce a koordinace projektu s realizací stavebních objektů města Kladna, naplánování řešení Dopravně inženýrských opatření tak, aby etapizace výstavby včetně potřebných objízdných tras vyhovovala potřebám města, a dořešení dalších případných požadavků na realizaci projektu, které nemohly být z objektivních důvodů zohledněny při přípravě projektu.

„Zahájení prací je výsledkem naší několikaleté snahy o rekonstrukci této dopravně vytížené a důležité komunikace. Konkrétní termíny byly již domluveny v polovině září, což je patrné ze zápisu z tohoto jednání,“ uvedl primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

„Výsledkem tlaku na kraj je nejen rekonstrukce silnice II/118, ale i výstavba kruhového objezdu v ulici Na Kopci, rekonstrukce Doberské ulice i ulice Jaroslava Seiferta. Přitom kraj do oprav svých komunikací v Kladně v minulé éře vůbec neinvestoval. Jsme rádi, že se podařilo nastavit trend spolupráce,“ dodal primátor.