Během letošního podzimu došlo k sanaci křídel lávky, opravě zábradlí a odvodnění komunikace. Na jaře příštího roku zmizí stará lávka a nahradí ji nová. Odborná firma nejprve postavila lešení na jedné straně podjezdu, poškozené vrstvy betonu odstranila, zdi nově vyprofilovala, napenetrovala a kompletně ztmelila. Následně pokračovaly i práce na druhé opěrné zdi. Zde byl použit shodný postup.

Během sanace jednotlivých křídel byla stávající lávka přístupná. Celková cena oprav je šest milionů korun.