Značně poškozený asfalt na cestě nahradí nový a třímetrová stezka spojující lesopark se sídlištěm V Ráji, se z každé strany o půl metru rozšíří.

Cesta bude nově osvětlena a podél budou vysázeny nové stromy. Současně bude provedena přeložka vodovodního řádu, který se nachází souběžně s cestou.

Přeložka potrubí vyjde na 3,5 milionu korun, celkové náklady se vyšplhají k částce téměř 10,8 milionu korun. Pro projekt je zažádáno o dotaci ve výši 7,2 milionu korun.