Obecně prospěšné práce jsou soudem uloženou alternativou k pobytu ve vězení. Často bývají zaměňovány s veřejně prospěšnými pracemi. Ty se však netýkají těch, kteří porušili zákon, nýbrž dlouhodobě nezaměstnaných nacházejících uplatnění prostřednictvím obce. „Odpracovat si trest přináší řadu výhod. Odsouzení mají šanci, že jim poté zůstane čistý trestní rejstřík, nejsou odtrženi od rodiny a nezatěžují vězeňský aparát. Tudíž je to úspora peněz pro stát, potažmo město, pro nějž například uklízejí černé skládky,“ říká Petr Voska z odboru životního prostředí kladenského magistrátu, jenž má zaměstnávání takto odsouzených osob na starosti.

Kdy začali první odsouzení pro město pracovat?
Voska: Bylo to někdy před deseti lety. Tehdy jich bylo sedm. Postupně se tento počet vyšplhal až na nynějších sto třicet, které máme v evidenci. Ne všichni z nich ale už začali trest odpracovávat.

Podle čeho tyto lidi vybíráte?
Voska: Na základě dohody zaměstnáváme automaticky všechny kladenské občany i odsouzené, kteří se tu dlouhodobě zdržují.

K jakým pracím je využíváte?
Voska: K úklidům černých skládek, příměstských lesů, pomocným pracím při údržbě zeleně, hřbitovů, dětských hřišť a pískovišť, cyklostezek, pracují pro neziskové organizace i zařízení zřizovaná městem, tedy třeba škol. Zde ale mezi nimi děláme pečlivější výběr ve spolupráci s probačně–mediační službou.

Snažíte se s odsouzenými dohodnout na termínech, kdy si trest odpracují?
Voska: Trest je od 50 do 400 hodin. Odpracovat ho musí v průběhu maximálně jednoho roku. Pro odsouzeného je závazný harmonogram práce. Při jeho stanovování se snažíme brát ohledy například na jeho zdravotní stav nebo řádné zaměstnání, sám si tedy určí, kdy se může a chce odpracování trestu věnovat. Od toho se odvíjí i jeho pracovní zařazení.

Jaká je pracovní morálka těchto lidí?
Voska: Je to individuální, ale v celkovém průměru klesá. Například v loňském roce si 20 odsouzených svůj trest odpracovalo, ale třicet jich nakonec z různých důvodů skončilo ve vězení. Je třeba si uvědomit, že pro lidi, kteří mají seřazený žebříček hodnot, jsou obecně prospěšné práce velkou šancí. Dvě neodpracované hodiny jsou rovny jednomu dni pobytu ve věznici.

Staly se případy, kdy odsouzený po ukončení trestu zůstal pro město pracovat v řádném zaměstnaneckém poměru?
Voska: Ano, to se v některých případech stalo. Jednalo se o lidi dlouhodobě nezaměstnané, kteří našli trvalou a placenou práci, například při údržbě zeleně. Trest posloužil zejména coby zkušební doba, v níž se osvědčili a dokázali, že se umí postavit k jakékoli práci.

Poskytujete odsouzeným pracovní pomůcky?
Voska: Nikoli, ty si zajišťují sami. Absolvují základní školení bezpečnosti práce, k dispozici u nás mají pracovní rukavice, kterých jsme v minulosti nakoupili pro tyto účely větší množství.

Jak velké prostředky odsouzení městu šetří?
Voska: Lze to vyčíslit procenty. Například při úklidu černých skládek činí úspora asi polovinu potřebných nákladů.