Městská policie Kladno začala v polovině května při své práci používat nový systém MP Manager, který je určený přímo městským policiím. Systém práci městské policie usnadní, řešení přestupků navíc velmi urychlí.

Systém využívá široké množství datových přenosů z mobilních telefonů či tabletů, navíc umožňuje strážníkům zadávat on-line přestupky přímo z terénu.

„Strážník v tomto případě ke zjištěné skutečnosti přiloží rovnou fotodokumentaci a na mapě se automaticky také zaznamená poloha. Díky propojení s dalšími databázemi lze přímo z ulice ověřit totožnost osoby, zda je osoba v pátrání, zda má nebo nemá přestupce záznam v registru přestupků, nebo například zda není vozidlo v registru odcizených vozidel a podobně," vysvětlil k novému systému mluvčí kladenské městské policie Milan Krupka, podle kterého tím odpadne strážníkům ověřování důležitých informací přes telefony či vysílačky, odstraní se i zbytečná časová prodleva, řešení přestupků se urychlí a zjišťované údaje jsou maximálně zabezpečeny.

Další nespornou výhodou je také vzájemná komunikace mezi strážníky. Například velitelé směn mohou zadávat úkoly jednotlivým hlídkám přímo do jejich tabletů a zároveň mají přehled, kde se která hlídka nachází právě v daný okamžik.

„To je pak důležité i při vysílání hlídek na oznámení na linku 156. Na mapě města velitel vidí, která z hlídek je nejblíže k oznamované události a která může být na místě co nejdříve," uvedl Milan Krupka. Strážníci systém využijí také při evidenci pokutových bloků, archivaci dat, zpracovávání statistických údajů, při plánování směn, dovolených, docházky a dalších administrativních úkonů. MP Manager navíc dopomáhá ke spolupráci městské policie s tou státní.