Kladenský deník informoval o problému poprvé již v srpnu 2005. Z místního šetření, které se konalo v březnu 2006, vyplývá, že Magistrát města Kladna a vlastník dráhy Správa železniční dopravní cesty Praha mají společný cíl. Tím je dohoda na způsobu realizace a financování stavby.

Složitá jednání mezi jednotlivými stranami se nyní blíží ke zdárnému konci. Magistrát města Kladna by měl totiž v nejbližších dnech získat povolení ke stavbě přechodu, které uděluje Drážní úřad České republiky.

Specializovaná firma, jež má bohaté zkušenosti se stavbou železničních přechodů, se tak bude moci pustit do práce. ,,S budováním by se mělo začít na jaře příštího roku a je to otázka asi tak měsíce, než bude přechod dokončen,“ řekl Jaromír Musil z kladenského odboru dopravy a služeb.

Město má již uzavřenu smlouvu o smlouvě budoucí, podle níž bude projekt financovat a po jeho dokončení přechod předá Správě železniční dopravní cesty, jež ho bude následně spravovat a udržovat. ,,Při stavbě nebude výluka a nedojde ani k jinému omezení železničního provozu na trati Kladno-Rakovník,“ dodal Jaromír Musil.

Předpokládaná investice na vybudování přechodu, který bude splňovat všechny přísné normy se odhaduje na 300 000 korun.

Zvýší se tak bezpečnost cyklistů i chodců na oblíbené trase vedoucí okolím Kladna. Doufejme jen, že se do té doby nikomu na tomto nebezpečném místě nic nestane.

Jak šel čas

Srpen 2005: Kladenský deník poprvé informuje o problému s nebezpečným přecházením železniční trati.

Březen 2006: Místní šetření, jehož cílem byla dohoda mezi Magistrátem města Kladna a Správou železniční cesty o způsobu realizace a financování přechodu.

Listopad 2007: Drážní úřad uděluje stavební povolení ke stavbě.

Jaro 2008: Pravděpodobný začátek stavby.