Jen díky tomu, že v okolí Kladna a Slaného není řeka, byla situace zvladatelná, ovšem potoky v okrese měly o poznání vyšší hladiny. A na některých místech se už vylily z břehů.

Například v Kamenných Žehrovicích se potok rozlil i na tamní fotbalové hřiště. „Je to velká plocha, kdyby přimrzlo, mohli bychom tu mít přírodní kluzište. Voda ve sklepě už ale taková legrace není,“ popsal tehdy situaci Jiří Fingerhut.

Nečekaná závlaha z tajícího sněhu komplikovala život na mnoha místech okresu. Podle slov tehdejší mluvčí hasičů Lenky Kostkové se hasiči ještě nezastavili, stejně jako čerpadla.

„Od čtvrtka pomáhají hasiči lidem v rodinných domech s čerpáním vody ze sklepů. Po půlnoci vyjížděli do Dolan, kde měli majitelé už 60 cm vody, která ohrožovala plynový kotel. Ráno v osm jsme se na místo vraceli znovu. O hodinu dříve jsme čerpali vodu ze sklepa také v Kačici. V pět hodin ráno jsme byli ve Švermově, kde byl rovněž zaplavený sklep,“ sdělila tehdy mluvčí Lenka Kostková.

Den před víkendem ukázal tradičně svoji sílu potok Kačák, který se rozlil do chatové oblasti Mostecký Mlýn nedaleko Kyšic u Kladna.

Situaci měli pod kontrolou na březích Kačáku hasiči i na Bratronicku. V mnoha obcích se voda naštěstí rozlévala jen do okolních polí a luk. Tak tomu bylo například ve Svárově.

Podobnou reakci vody očekávali i v Sazené, kde byla hladina Bakovského potoka už na 105 centimetrech, což znamenalo první stupeň povodňové aktivity.

„Zanesené koryto potoka bylo i díky článku v Kladenském deníku před dvěma měsíci zprůchodněno, takže nám záplava nehrozí. Dle mého odhadu se voda vylije v nejhorším případě mírně do polí a zahrad. Po regulaci toku v šedesátých letech je situace klidná. Pamatuji ale i doby, kdy byla voda opravdu všude,“ řekl před deseti lety starosta Sazené Rudolf Votruba.

Někde voda odtékala do polí, jinde tomu byo přesně naopak. Takové případy museli zvládat lidé za pomoci hasičů například v Drnku, kde měli stejně jako jinde v obcích mokro v garážích a sklepích. Ani jindy spíše suchému Slanému se voda nevyhnula.

Červený potok v lokalitě U Habeše se rozvodnil tak, že museli zakročit strážníci. „Abychom zajistili bezpečnost a lidé zbytečně nechodili a nevjížděli do míst, kde se rozlila voda, obehnali jsme ho páskou. Voda z Červeného potoka je kolem plovárny i před viaduktem U Habeše tam, kde je zahrádkářská kolonie,“ řekl vedoucí Městké policie ve Slaném Pavel Štěpánek.

V Kladně byl stále klid. Městská policie pravidelně ve dne i noci kontrolovala, jestli nestoupá hladina vodotečí. Například v městské části Kladno–Dubí hrozilo vylití Dřetovického potoka.

„Monitorujeme také vodní koryta, ve kterých by se mohly hromadit například větve stromů a jiné přírodní nečistoty,“ řekla Kladenskému deníku tehdejší mluvčí městských strážníků Olga Oliveriusová.