Jak uvedla hlavní organizátorka akce Martina Hořejší, jsou slavnosti pořádány vždy na konci června. „Snažíme se je udělat ještě předtím, než se nám účinkující děti z Lán a okolí rozjedou na prázdniny,“ vysvětlila.

Lánské letní slavnosti byly slavnostně zahájeny už v pátek večer koncertem v kostele Jména Jiří. Při něm vystoupil lánský smíšený sbor Chorus Laneum pod vedením Vladimíra Doležala, za kostelní varhany usedl jeden z předních varhaníků Aleš Bárta. Nad koncertem přijala záštitu tehdejší první dáma Lívia Klausová.

Hlavní část oslav byla ale na programu v sobotu v areálu hotelu a jeho bezprostředním okolí. „Program je jakousi skládačkou, v níž dáváme zdejším dětem i dospělým možnost ukázat, co se v posledním roce naučili. Jsou zde sportovní i taneční oddíly a kroužky, pravidelně zveme Základní uměleckou školu v Novém Strašecí, letos jsou na slavnostech nově i žáci z oddělení kláves Základní umělecké školy ve Stochově pod vedením pana Nováka. Zahráli známé melodie při poslechovém koncertě,“ poznamenala Hořejší.

Před deseti lety se pořadatelé snažili vylepšit ozvučení divadelní scény. „Další novinkou je, že v sobotu dopoledne byl otevřen veřejnosti dosud nepřístupný parčík. Byl zrekonstruován, osazen zelení a jsou zde i lavičky. Vzniklo tak nové odpočinkové místo pro lánské občany,“ informovala.

Na organizaci Letních lánských slavností se podílel pětičlenný tým, který se neobešel bez pomoci dalších lidí. „Další ročník začínáme plánovat zhruba v prosinci. Termín a čas akce pak nabízíme školám a kroužkům. Na nich pak záleží, zda se na slavnostech představí. Postupně tak skládáme celý program,“ dodala Martina Hořejší.