V Kladně se mimi to sešli zástupci Probační a mediační služby, Policie ČR, Magistrátu města Kladna a neziskového sektoru u kulatého stolu při společné diskuzi, které se ve středu současně konaly i v dalších šesti městech v republice.

Projednána byla řada důležitých otázek týkající se práce s obětmi trestných činů, ať už z řad dospělých nebo dětí. „Jedná se o velmi závažnou a citlivou problematiku, nicméně z diskuze v Kladně vyplynulo, že právě v tomto městě velmi dobře fungují vzájemné vazby mezi jednotlivými institucemi, díky nimž se daří obětem i velmi závažných trestných činů účinně pomáhat v jejich těžké životní situaci,“ potvrdila Eva Sedlaříková, krajská vedoucí Středočeského soudního kraje Probační a mediační služby, středisko Kladno.

Preventisté představili novou aplikaci 

Kromě dalších novinek představil středočeský krajský preventista Filip Gundza chystanou mobilní aplikaci na pomoc obětem domácího násilí. Uvedena do provozu by měla být už v druhé polovině března.

Cílem Evropského dne obětí trestných činů je nejen připomenout Chartu práv obětí, která byla podepsána ve Velké Británii v roce 1990, ale zejména zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí trestných činů. Právě podporu a pomocnou ruku obětem nabízí obě tyto složky po celém území republiky.

Probační a mediační služba dlouhodobě spolupracuje s obětmi trestných činů v jejich aktivním úsilí vyrovnat se s těžkou životní situací. Požádat o pomoc nebo odbornou radu mohou tyto osoby aktuálně v 74 střediscích po celé republice. V průběhu minulého roku navázala Probační a mediační služba spolupráci s celkem 4 843 oběťmi trestných činů.