Stalo se již tradicí, že příchozí rodiče s dětmi vítají žáci školy v kostýmech. Letos bylo zvoleno téma Z pohádky do pohádky.

Budoucí žáci si mohli ve společnosti pohádkových postav, ztvárněných členy školního klubu, vyzkoušet dovednosti nezbytné pro úspěšné zvládnutí nároků, jaké jsou kladeny na děti v první třídě.

Předškoláky vítal král z osmé třídy, u Kašpárka z páté třídy zase caparti stříhali obrázky, u zbrojnošů se stavěl hrad z molitanových kostek a u lesních zvířátek skládaly děti pohádkové motivy. Další dovednosti posuzovali učitelé.

„Speciální pedagožka byla připravena poradit rodičům ohledně školní zralosti a případně doporučit návštěvu speciálního poradenského pracoviště. I ve Velvarech se děti nejvíce potýkají s logopedickými nedostatky.

„Ve škole je několik let zřízena přípravná třída, a proto k zápisu přicházeli i rodiče, kteří mají zájem o tuto formu předškolního vzdělávání. Nejčastěji se zajímali například o školní stravování a družinu," řekl ředitel školy Petr Došek.

Každé dítě si kromě zážitku odneslo od zápisu dárky vyrobené žáky školy a speciální omalovánky.

Celkem k zápisu přišlo 62 dětí. Čtyřicet devět jich bylo přijato do první třídy, osm rodičů požádalo o odklad školní docházky. Sedm rodičů těchto osmi dětí s odkladem školní docházky požádalo o přijetí do přípravné třídy. Dále přišlo k zápisu šest pětiletých dětí, jejichž zákonní zástupci požádali o přípravnou třídu jako o formu předškolního vzdělávání. Na základě těchto čísel bude Základní škola Velvary otevírat dvě první třídy a bude žádat krajský úřad o povolení otevřít přípravnou třídu.

Autor: Eva Hanáková