Společnost Koma, která před šesti lety parkoviště ve městě postavila, trvá na doplacení dlužné částky ve výši bezmála 40 milionů korun. Tomu se ale Slaný vytrvale brání, protože zařízení nesplňuje původně deklarované parametry a je poruchové. Kauza proto už před časem dospěla k soudu. Jelikož si na případu vylámali zuby i najatí soudní znalci, spor ještě není u konce. U soudu se Koma a zástupci města mají proto sejít ještě do konce roku. Nový znalecký posudek se nyní připravuje.

Předseda komise pro parkovací dům Michal Kozelka (ANO), kterou vedení města před časem ustanovilo, uvedl, že věci jsou nyní ve fázi hledání alternativ, jak stavbu využít. „Všechna jednání jsou teprve na počátku. Provádíme průzkumy a propočty, na kolik by vyšla demolice APD v porovnání s jeho přestavbou. Podařilo se mi sehnat firmu, která pracuje na zadání, zda by stávající nevyhovující technologie nešla předělat na bezobslužnou,“ řekl předseda s tím, že vše je na odbornících. „Nechci předjímat. Ale co nejdříve bych rád zastupitelstvu předložil konkrétní hlasovatelný návrh,“ potvrdil Kozelka. I on zbourání vnímá jako poslední možné řešení.

Stavbu využívá nyní z části pouze banka. Ta jediná přináší městu zisk.