RevolutionTrain přijede na vlakovou zastávku Kladno – Dubí v termínu od 2. do 4. dubna. Čas od 8 do 15 hodin je vyhrazen pro školy, ovšem od 15.30 do 18 hodin jsou prostory přístupné veřejnosti.

Inovativní projekt nabízí návštěvníkům zážitky, které je aktivně zapojí do problematiky závislostí a podnítí je k přemýšlení o odpovědnosti vůči sobě i svému okolí. Právě nevšední prostředí vlaku poskytuje ideální prostor pro spontánní diskusi mezi vrstevníky, učiteli a odborníky.

| Video: Youtube

Součástí programu je také dotazníkové šetření, kde děti anonymně odpovídají na otázky týkající se jejich zájmů, volnočasových aktivit a zkušeností s návykovými látkami. Výsledky šetření následně slouží jako zdroj informací pro městské zástupce, preventisty a učitele, kteří mohou lépe pochopit a řešit problematiku závislostí mezi mládeží.

Po nějakém čase od návštěvy vlaku program pokračuje návštěvou strážníků Městské policie Kladno - lektorů protidrogového vlaku přímo ve školách. Zde se s dětmi vede diskuse, která navazuje na příběh z vlaku a dále rozvíjí jejich poznání a uvědomění v oblasti prevence závislostí.