Dva z projektů iniciovala Městská policie Kladno. První z nich spočívá ve zkvalitnění stávající radiosítě strážníků a přechodu vysílaček z analogového vysílání na digitální, které například umožňuje provoz bez rušivých vlivů. Druhým je umístění monitorovací bezpečnostní kamery u bývalého masokombinátu.

“Třetí z navržených projektů se jmenuje Prosperita. Měl by navazovat na letos již uskutečňovaný projekt. Ve spolupráci s Odborným učilištěm a Praktickou školou v Kladně–Vrapicích, by měl řešit práci s národnostními menšinami mezi mládeží,“ nastínila Petra Němcová z kladenského magistrátu, která má od letošního roku prevenci kriminality ve městě na starosti.

Čtvrtý z projektů je novinkou a nese název Právní minimum. „Určen je pro žáky vyšších ročníků základních škol, které mohou být nějakým způsobem zasaženy kriminalitou, tedy třeba drogami nebo šikanou. Jedná se o cyklus seminářů v rámci občanské nauky postavených na interaktivní bázi a řešících zvyšování právního vědomí mládeže neformální cestou,“ sdělila Němcová s tím, že na konečné podobě projektu je nutné v příštích týdnech ještě zapracovat. Navržené projekty musí být ministerstvu zaslány nejpozději do 15. února.

Čtyři chystané projekty v Kladně:

Zkvalitnění radiosítě městské policie

 Umístění monitorovací kamery u bývalého masokombinátu

 Prosperita – projekt řeší práci s národnostními menšinami

 Právní minimum – zaměřeno na zvyšování právního vědomí mládeže neformální cestou