Celková částka ve výši 1 664 000 korun je i tentokrát z velké části financována ministerstvem vnitra. K prioritám v rámci bezpečnosti ve Slaném opět neodmyslitelně patří vybudování dalšího kamerového bodu v Gagarinově ulici a nasvícení temného zákoutí v ulici pod nemocnicí. Jako další prvek bylo pro letošní rok schváleno dovybavení učebny prevence kriminality v budově 3. základní školy v Rabasově ulici ve Slaném. Poprvé budou podpořeny dětí ze sociálně slabých rodin, které si tak díky těmto penězům konečně budou moci dopřát prázdninový pobyt mimo domov. Část financí bude opět použita napropagační materiály.

Kateřina Husárová