K prioritám, které letos Slaňáci předloží kraji, nadále patří osvícení tmavé ale frekventované uličky pod nemocnicí. Jako druhá priorita bylo zvoleno pořízení tří kamerových ok na autobusové nádraží, které budou mít svůj vlastní mechanismus a aktivují se pouze při pohybu.

Pokračovat by měl i letos prázdninový pobyt dětí ze sociálně vyloučeného prostředí, stejně jako velice úspěšný kurz sebeobrany žen zdarma, jenž bude na přání ředitelů škol rozšířen i pro děvčata z vyšších ročníků základních škol. Posledním z řady projektů, které by Slaný rádo uskutečnilo, je výroba kalendáře pro příští rok.

Ten by měl sloužit jako názorná pomůcka dětem, jak chránit svoji bezpečnost. „Jedná se o kalendář doplněný radami a fotografiemi, přičemž by měl být k dispozici ve všech slánských školách a dalších místech jako je infocentrum, městská policie, Policie České republiky. Celková investice do prevence kriminality by se letos mohla ve Slaném pohybovat okolo jednoho milionu tří set tisíc korun,“ řekl starosta Slaného Ivo Rubík.

Podle jeho slov byl rád kdyby se letos alespoň napodruhé podařilo uspět zejména s prvním projektem v rámci situační prevence. „Vloni jsme nebyli pochopeni a vedení kladenské policie nám tehdy projekt nepotvrdilo, přitom splňuje veškeré náležitosti pro nárok na dotaci. Věřím, že se s danou problematikou již stačili seznámit a letos nás při získávání potřebných 440 tisíc korun podpoří,“ uzavřel Rubík.